Nye innskjerpede smittevernanbefalinger for serveringssteder og treningssentre i Birkenes – og unødvendige reiser frarådes

(Mikroskopbilde koronavirus / Wikimedia Commons)

Som varsla ble det lørdag formiddag 20. februar jobba med nye smitteverntiltak i Birkenes. Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr har lørdag ettermiddag sendt ut følgende innskjerpa smittevernanbefalinger:

«Sett i lys av den økende regionale og lokale smitten innskjerper Lillesand og Birkenes kommune sine anbefalinger, ut over de nasjonale, på følgende områder:

  • Ansatte på serveringssteder anbefales å benytte munnbind, dersom det ikke er mulig å overholde avstandskravet på én meter. (Sterk anbefaling)
  • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av gjester på alle serveringssteder (det har vi allerede anbefalt, sterk anbefaling).
  • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av deltagere på alle treningssentre. (det har vi allerede anbefalt, sterk anbefaling).
  • Det frarådes unødvendige reiser, og da spesielt til steder med økende smittetrykk, som f.eks Kristiansand

Serveringsstedene har fått informasjon om det overnevnte.

Kommuneoverlegen har tett dialog med serveringsstedene, og vurderer at de ivaretar smittevern på en veldig tilfredsstillende måte. Kommunene ser med bekymring på den økende smitten.

Det er trygt å bruke kafeer og restauranter, og de ansatte bidrar på en flott måte til at smittevernet ivaretas.

Dersom smitten skulle tilta vil kommuneoverlege, i samråd med kriseledelse og Formannskap, vurdere ytterligere tiltak.

Lillesand og Birkenes kommune er nivå 2. Hvis man skulle få smitte som i nivå 3, slik det er i Kristiansand, vil tiltak iverksettes.

Definisjon nivå 3:

Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10–20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press».

Kommuneoverlege Engemyr sier til Birkenesavisa, at man i Kristiansand opplever å bli avvist av personale dersom man ikke vil la seg registrere og følge smittevernstiltaka.