Leserinnlegg fra Trond Harstad i folkeaksjonen: – Motvind Birkenes advarer vindkraftutbygger RWE

 

RWE uttaler i «Vindmuligheter.no» at de er i ferd med å detaljplanlegge innkjøpsprosessen for utbyggingsprosjektet i Oddeheia og Bjelkeberg.

I løpet av mars/april ønsker de å få inn konkurransedyktige tilbud innen infrastruktur, elektromekaniske leveranser og andre tjenester.

Dette er den fasen bedriftene i Vindmuligheter har ventet på helt siden de startet prosjektet i 2017, skrives det.

Anbudsprosessen er like rundt hjørnet. På det ekstraordinære kommunestyremøtet 03.02.21 gjorde Birkenes kommunestyre et vedtak som gir et godt grunnlag for videre målrettet samarbeid, kan en lese i presentasjonen deres.

Et team på over 30 personer i RWE har siden i fjor høst jobbet målrettet for å gjøre alt klart til å starte anbudsprosessen.

Motvind Birkenes vil på det sterkeste advare RWE og Vindmuligheter å starte forberedende anleggstiltak som er relatert til det påtenkte vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg.

Vi har i frisk erindring skogshogst i regi av Asko på Nordbø og dertil kraftfulle aksjoner fra vindkraftmotstandere.

For å hindre ubehagelige episoder ber vi ordføreren, med støtte fra kommunestyret, fatte de nødvendige vedtak som sikrer at vi ikke kommer i en slik situasjon. Motvind ber ordføreren sørge for at grunneiere, i regi av RWE, ikke starter planeringshogst i de påtenkte veitraseer til industriområdet.

Samtidig ber vi ordføreren advare RWE i deres tilsynelatende mangel på respekt for lovlige fattede vedtak. Dette virker svært provoserende i den pågående vindkraftdebatten i Birkenes.

MTA -planen for Oddeheia og Bjelkeberg er på langt nær ferdig skrevet og behandlet av NVE.

 

Trond Harstad

På vegne av

styret i Motvind Birkenes-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

___________________________

Leserinnlegg