E.ON satser videre i Birkenes

UENIGHET OM LØNNSOMHET: Statkraft mener det ikke er mulig å tjene penger på vindkraft i Norge og stanser to store vindkraftprosjekter i Midt-Norge. Ansvarlig prosjektleder Camilla Rasmusson (innfelt) opplyser at E.ON fortsatt har tro på sine prosjekter på Storehei og Oddehei/Bjelkeberg i Birkenes, og satser på å få konsesjon for begge i løpet av året. (ILLUSTRASJONSFOTO: E.ON UK)

UENIGHET OM LØNNSOMHET: Statkraft mener det ikke er mulig å tjene penger på vindkraft i Norge og stanser to store vindkraftprosjekter i Midt-Norge. Ansvarlig prosjektleder Camilla Rasmusson (innfelt) opplyser at E.ON fortsatt har tro på sine prosjekter på Storehei og Oddehei/Bjelkeberg i Birkenes, og satser på å få konsesjon for begge i løpet av året. (ILLUSTRASJONSFOTO: E.ON UK)

NÆRING/MILJØ. Statkrafts beslutning om å stanse to store vindkraftprosjekter i Midt-Norge fordi de mener de ikke er økonomisk drivverdige, rokker ikke ved E.ONs planer for Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg.

EON satser videre i Birkenes Camilla Rasmusson NETT– Våre planer i Birkenes påvirkes ikke av Statkrafts beslutning. Vi kommer til å fortsette prosjektutviklingen som planlagt. Til grunn for investeringsbeslutningen kommer E.ON til å ha grundige analyser av vinden fra de fem målemastene vi har intstallert, sier ansvarlig prosjektleder for utbyggingen i Birkenes, Camilla Rasmusson, til BirkenesAvisa.

Sist uke kunngjorde Statkraft at de stanser de planlagte Fosen- og Snillfjordprosjektene for vindkraft i Midt-Norge til 11 milliarder kroner. Kraftgiganten gjorde det samtidig klart at de ikke ønsker å satse på vindkraft i Norden nå, fordi de mener det ikke er mulig å tjene penger på det.

E.ON er helt uenig. Der i gården mener de at det er fullt mulig å tjene penger på vindkraft i Norge.

– Det mener vi absolutt. E.ON tror at Storehei/Oddeheia/Bjelkeberg er et bra prosjekt som det burde gå an å få igjennom en investeringsbeslutning for når den dagen kommer, presiserer den ansvarlige prosjektlederen.

Sist uke var Rasmusson og assisterende prosjektleder Martin Westin i Birkenes. Her avholdt de et informasjonsmøte i forkant av oppstarten av MTA- (miljø/transport/anlegg) og detaljplanleggingen av prosjektet, der grunneiere og representanter for kommunen, Lillesand og Oppland Turistforening, Motvind og Naturvernforbundet var invitert til å delta. Det ble samtidig dannet en samrådsgruppe for detaljplanleggingen med representanter for de ulike grupperingene.

– Avhengig av når konsesjonsvedtaket kommer og om det er positivt eller ikke, er planen å starte MTA- og detaljplanleggingen tidligst på senhøsten, opplyser Camilla Rasmusson.
Utover det har hun intet nytt å fortelle om vindkraftprosjektene i Birkenes.

– Vi har ennå ikke fått endelig konsesjon. Storehei ligger fortsatt hos OED for vedtak, og Oddeheia/Bjelkeberg ligger hos NVE for vedtak, men vi håper begge kommer i løpet av året, sier hun.