Vindkraftavtalen

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Radarstyrte varsellys på vindturbiner og avtalefestede forpliktelser.

Under «samrådsmøtene» stilte jeg spørsmål til RWEs representant, Kjell Rune Nakkestad, om de radarstyrte varslingslysene som skulle være på toppen av vindturbinene. Svaret var at valgte leverandør av turbiner ikke tilbød en slik løsning, derfor ville dette ikke bli levert. Det betyr røde lys tent hele natten.

Det finner jeg svært lite troverdig. Ett søk med søkemotoren «Duckduckgo.com» var alt som skulle til. Terma i Danmark kom opp på første side i søkemotoren min, og på hjemmesiden forteller de at firmaet leverer nettopp slike løsninger.

Når det er så lett å søke opp og finne løsninger må man ha lov å stille spørsmål ved hvorfor ikke RWE har funnet denne løsningen. Kan det skyldes at det er en kostnad forbundet med å anskaffe og drifte slike lys?

Velvilje eller vrangvilje

Det har vært snakket en del om at utbygger i Tonstad vindkraftverk ikke har hatt den nødvendige vilje til å yte det som var lovet i avtalen med kommunen. Etter å ha forhørt seg litt rundt fikk jeg følgende svar fra en tidligere kommunepolitikker.

«Angående Tonstad Vindpark. Det hører med at de har løpt bort fra alle sine forpliktelser i utbyggingsavtale. Kommunen bruker millioner på advokathonorar for å sikre noe gjennom retten. Men kostnaden blir trolig større enn det en får som en egentlig hadde fullt krav på».

Man skal selvfølgelig være optimist. Birkenes har jo tidenes beste avtale for vindkraftkommuner. For de som skal sitte i kommunestyret å være med å bestemme er det kanskje lurt å kontakte sine kollegaer i Sirdal.

Dagfinn Topland