Over én prosent testet

TEST: Fagdirektør Matthias Baaske ved Oslo universitetssykehus illustrerer hvordan en koronatest foregår. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Søndag passerte antall testede for koronaviruset i Norge én prosent av befolkningen.

Per søndag morgen var 54.393 testet for Koronavirus, melder Folkehelseinstituttet.

Tilsvarende tall for lørdag var 49.451. Ved utgangen av februar var innbyggertallet i Norge 5.367.580, ifølge Statistisk sentralbyrås kvartalsvise oversikt.

Norge er i ferd med å klatre høyt opp på statistikken over de land som tester en størst andel av befolkningen, målt i testede per million. Det viser oversikten til nettstedet Our World in Data – om man ser på land det er naturlig å sammenligne seg med.

– Nå er vi på andreplass. Bare Island tester flere, sier overlege og spesialist i samfunnsmedisin Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til NTB, og legger til at det nok er enklere å teste flere i land med en liten befolkning.

Hauge sier hun har stor forståelse for at veldig mange grupper ønsker å bli testet, som personale med kritiske samfunnsfunksjoner, men fastslår:

– Vi må se på totalkapasiteten for testing.

Skjønner folk godt

Der har det vært fire faktorer som har begrenset mulighetene til å teste.

– Det har vært mangel på noen av komponentene i testene, såkalte reagenser. Noen steder har man manglet testpinner, og det jobbes det intenst med nå. Det har også vært mangel på testutstyr for dem som skal utføre testene, og personell til å utføre dem. Det jobbes lokalt, både på kommune- og fylkesnivå, med å effektivisere ressursbruken på det sistnevnte punktet, sier overlegen til NTB.

– Målet er at vi har kapasitet til å teste dem vi ønsker å teste. Det har nok vært steder hvor man har vært nødt for å prioritere ut fra manglende ressurser, sier hun.

– Har du forståelse for at flere ønsker å bli testet?

– Jeg skjønner godt at folk vil vite hva de har. Men de fleste har fortsatt noe annet, sier overlege Siri Helene Hauge, og viser til at av de 4.942 som ble testet i Norge siste døgn, viste 206 seg å være smittet.

Kan bli smittet ute

– Kan «gode» tall føre til at folk tar smittevernrådene mindre på alvor?

– Jeg tror det er veldig individuelt hvordan folk tar det. Noen er veldig engstelige, andre tenker ikke på det i alle situasjoner. Det er viktig at folk fortsetter å holde avstand, vaske hendene, ikke hoste uten å skjerme det, og være hjemme dersom de er syke, sier FHI-overlegen, som minner om at det er viktig å holde avstand også utendørs.

Med godværet de siste dagene har folks sammenstimling ute på tur skapt reaksjoner.

– Man kan bli smittet ute også, så ikke sitt tett sammen eller gå tett på tur, sier Hauge.