Ordføreren synger «Optimist»

ORDFØRER: Gyro Heia (Sp). FOTO: Birkenes kommune

Det unormale har nå nærmest blitt det normale.

Vi skriver 3. april og vi har lagt bak oss tre uker med unntakstilstand i kommunen og landet vårt. De dagene som i starten var preget av mangel på rutiner, har nå kanskje fått en bedre flyt for de fleste. Jeg blir fortsatt overrasket over hvor gode folk er til å tilpasse seg til denne endrede situasjonen, og til å følge de råd som er gitt fra nasjonale myndigheter. Dette har til nå bidratt til at vi har god oversikt og kontroll på korona viruset i Birkenes. Vi har ingen nye smittede per dags dato, utover de tre påviste tilfellene vi har hatt. Jeg vil derfor gi dere alle en stor takk og verbal ( her skriftlig ) blomst for at dere fortsetter å vise solidaritet og står sammen om dette!

Apropos solidaritet og blomster. Jeg snakket i forrige uke med en bedriftsleder i kommunen med rundt 70 ansatte. Han hadde selv vært i kontakt med blomsterparken, som nå hadde tatt inn mange flotte vårblomster. Utfordringen ved å ta inn varer for alle bedrifter, spesielt det som er sesongvarer, både i form av blomster og klær, er utfordrende når kundene uteblir fra det som er vanlig. Vedkommende leder i bedriften jeg snakket med, tenkte som så at han kunne jo gi ansatte en flott oppmerksomhet i disse tider, og kjøpte dermed blomster til alle sine ansatte. På den måten ble det glede hos de ansatte og et godt initiativ overfor lokalt næringsliv som fikk solgt noen av sine «ferskvarer». Jeg synes dette var et så godt eksempel på at også næringslivet ser hverandre og handler lokalt når muligheten er til stede. Så kjære dere alle sammen, jeg har sagt det før og kommer garantert til å si det igjen: Vær så snill å handle lokalt nå og fremover. Vi ønsker liv i bygdene våre, og bedriftene er på en måte blodårene som frakter oksygenet rundt og bidrar til å gi liv rundt oss, så vi har ikke råd til å miste en eneste en av dem.

Mars er historie og 1. april kom, med mange artige spøker, som man kunne forvente. For egen del holdt jeg lav profil i år, og lot være å spøke noe særlig. Men jeg har to barn i skolen, og der var det nok en del lærere som ikke klarte å holde tilbake spøkeriet. Skolebarna ble bedt om å delta på felles brannøvelse utenfor sine respektive hjem, hvor de skulle ta bilde og dokumentere at de hadde deltatt, for så å sende til lærerne. Og den aller verste spøken for barna var vel nyheten fra vår nye kunnskapsminister via et manipulert nyhetsbilde. Der ble det nemlig formidlet at barna måtte forberede seg på at sommerferien ble avlyst og skoledagene måtte tas igjen gjennom hele sommeren. Minstejenta mi på 10 år, måtte faktisk be meg bekrefte at dette var en spøk dagen etterpå. Så hun var nok litt bekymret for at dette kunne skje.

I våre helsetjenester jobbes det døgnet rundt for å sikre at våre innbyggere skal ha et trygt tilbud. Sykepleiere, omsorgsarbeidere, miljøarbeidere, assistenter, renholdere med flere gjør en formidabel jobb og holder seg friske og tjenestene tilgjengelige. Legesenteret har den siste uken i tillegg fått etablert et nytt tilbud der du kan få legekonsultasjon via video. Dette er et supplement og kan være en løsning fremfor å utsette legebesøket i disse tider. Flere steder rundt omkring i kommunene, inkludert i egen kommune merker man en nedgang i henvendelser hos leger. Det er bra at man tar hensyn og ikke belaster helsetjenestene unødig, men per i dag er det god kapasitet og det er som sagt viktig at man ikke lar være å ta kontakt dersom man føler man har behov for legetime.

Frivillighetssentralen jobber også aktivt i disse tider med å gi tilbud til de som trenger det. Vår lokale bank, Birkenes sparebank, har gitt en svært raus gave til frivillighetssentralen. Disse pengene skal gå til gode tiltak i denne ekstraordinære tiden og gaven vil bidra til å hjelpe mange som trenger det lille ekstra. Frivillighetssentralen har i vært i kontakt med blant annet helsestasjon, NAV, boveiledertjenesten, eldreomsorgen, flyktningetjenesten med flere og fått innspill til tiltak som vil bidra til å hjelpe på hverdagen til en rekke mennesker i kommunen vår. Frivillighetssentralens arbeid er et gledelig supplement til de tjenestene kommunen gir. Og husk, frivillighetssentralene er for alle kommunens innbyggere, også for de som bor i de ytterste kantene av kommune, så ikke nøl med å ta kontakt om du trenger hjelp til noe eller om du ønsker å bidra ved å melde deg som frivillig.

Min hverdag som ordfører har vært alt annet enn normal den siste tiden, slik som mange andres hverdager plutselig ble endret. Politiske møter har ikke kunnet bli gjennomført som vanlig, og kommunestyret har gitt formannskapet en utvidet tillit til å fatte vedtak i saker som ikke kan la vente på seg, i en begrenset periode. Formannskapet har virkelig fått en bratt læringskurve innenfor møter på digital plattform. Forrige torsdag ble det gjennomført et fire timer langt formannskapsmøte, og det gikk imponerende bra. Opptak fra dette møtet er lagt ut på kommunens hjemmeside for de som er interessert i det. Jeg må bare si, situasjoner som dette har gitt meg opplevelsen av at alle trår til og bidrar til å finne løsninger sammen og spiller hverandre gode gjennom nyttige råd og godt samarbeid til det beste for kommunen.  De folkevalgte i hele kommunestyre har et hjerte for kommunen sin, og ønsker at vi skal komme oss trygt gjennom denne situasjonen sammen med dere innbyggere i kommunen. Jeg må si jeg er en stolt ordfører som har alle disse flotte og konstruktive politikerkollegene rundt meg.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de ansatte i kommunen, i alle enheter, som viser fleksibilitet, kreativitet og pågangsmot i denne ekstraordinære situasjonen. Det er imponerende hvordan mange trår til og gjør arbeidsoppgaver de normalt ikke gjør. Et eksempel er ansatte i skole og barnehager som sammen med vaktmestertjenesten i kommunen får unnagjort en del forefallende arbeid som kommer kommunen til gode. Et annet eksempel er hvordan alle våre skolebarn i kommunen i tre uker nå, har mottatt undervisning og oppfølging via spennende digitale flater. Lærerne har bidratt til å legge til rette for å inkludere elevene godt. Og jeg kjenner til at der internettdekningen ikke har vært tilstrekkelig har lærere kjørt hjem til elevene og levert ukeplaner og opplæringsmateriell. Med to barn selv i skolen og mine erfaringer, opplever jeg at vi har en meget kompetent oppvekstenhet med dyktige og engasjerte ansatte, som har gitt barna våre meningsfulle arbeidsoppgaver til tross for krevende undervisningssituasjon. Det er mange gode eksempler fra hele kommunen, og jeg kan ikke nevne alle, men jeg vil bare takke dere alle for at dere bidrar til å gjøre Birkenes kommune til en god kommune å bo i. Takk!

Hvordan ser så verden og kommunen vår ut etter påske? Det er nok mange som venter på dette svaret, inkludert meg selv. Jeg tror vi må ha is i magen å forberede oss på at denne unntakstilstanden vi kjenner til, kan vedvare også etter påske, samtidig som vi også må innstille oss på at deler av samfunnet kanskje vil begynne å driftes som normalt igjen. Fra nasjonale myndigheter har vi fått vite at det vil komme avklaringer onsdag i neste uke. Så vi får smøre oss med tålmodighet og vente på de føringer vi får derfra.

Men jeg er en forsiktig optimist, og skal innrømme at jeg ofte synger høylytt med til Jan Teigens «Optimist» når jeg kjører i bilen. Jeg håper at når alt dette er over, har vi erfart og fått en påminnelse om at det er de nære ting som betyr mest, tid med de nærmeste.  Det å bry seg om de som også under normale omstendigheter ofte kjenner på ensomhet, og tar en ekstra telefon til dem også når hverdagen er tilbake. Jeg vil tro det er mange som også vil ha gjort seg erfaringer av hvor viktig det er å kunne gå på jobb og møte kollegaer hver dag, eller kunne samles til idrett, aktivitet eller andre sosiale sammenkomster. Vi mennesker er sosiale, og vi klarer å stå sammen i denne dugnaden nå og så lenge det behøves. Men jeg håper vi kan ta tilbake hverdagene slik vi kjenner den best om ikke så altfor lenge. Frem til da ønsker jeg dere alt godt og husk på det aller viktigste i disse tider:

Vask hendene- hold avstand- hold sammen-hold ut!

Varm hilsen med ønsker om en god palmehelg fra ordføreren, Gyro Heia.