Vurderer tiltak fortløpende

ORDFØRER: Gyro Heia (Sp).

Ingen påvist smitte i Birkenes, men flere er testet. Ordføreren ber folk beholde roen.

– Nå er det vanvittig mye som skjer i løpet av et døgn, men per i dag har jeg ikke fått bekrefta smitte av koronaviruset i Birkenes. Det er derimot flere som er testet, og venter på svar, sier ordfører Gyro Heia (Sp) til Birkenesavisa torsdag formiddag.

Hun ber befolkningen ta virusutbruddet på alvor, og forsikrer at kommunen gjør det samme.

– Kriseledelsen i kommunen arbeider kontinuerlig med hvilke tiltak som skal iverksettes, og har en tett dialog med både kommunelegen, Fylkesmannen og følger de nasjonale anbefalingene, sier Heia.

Fylkesmannen er i løpende møter med alle kommunene på Agder, og torsdag klokka 13.00 er neste planlagte møte. Der vil det bli gitt signaler om hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Må beholde roen

– Mange innbyggere er usikre på skole og barnehage, og der forholder vi oss til de nasjonale retningslinjene. Det er gjort mange tiltak i oppvekstsektoren for å hindre smitte. Det er viktig at folk beholder roen, og er gode på egen håndhygiene og hvordan man møter andre mennesker, sier Heia.

Hun påpeker at uavhengig av om man har vært i kontakt med smitte, så er normal praksis å gjøre en konkret vurdering om man skille bli syk, og vurdere om man kan være smittet.

– Vi i kommunen er veldig tett på situasjonen, og ønsker å forsikre oss at innbyggerne har det som godt som mulig. Utbruddet vil vare over tid, og vi må sikre at samfunnet kan opprettholdes, sier Heia.

Spørsmål om tid

Kommunelegen har myndighet til å iverksette tiltak etter smittevernloven når det blir behov for det.

– Det er bare et spørsmål om tid før noen i Birkenes blir smitta, og det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at risikogruppene blir mest mulig skåna. Vi må også unngå en smittetopp, slik at helsevesenet hele tida kan ta seg av de som har behov for det, sier Heia.

For kommunens ansatte er det gjort en rekke tiltak for å hindre smitte. Det oppfordres til god håndhygiene og avstand til andre mennesker. Hjemmekontor vurderes, og møter tas digitalt.

– På kommunehuset er det jo felles kantine for kommunens ansatte og omsorgssenteret. For å unngå smitte har omsorgssenteret prioritet til kantina, sier ordføreren.

I praksis betyr det at kjøkkenet og kantina er stengt for besøkende.

Foreløpig er ikke politiske møter avlyst. Neste uke arrangeres utvalgsmøter, mens kommunestyret etter planen skal holdes 26. mars. Heia opplyser at det gjøres en løpende vurdering av om møtene skal holdes som planlagt.

Kommunen stenger følgende aktiviteter:

Joker fritidsklubb
Aktivitetssenteret
Eldretreff
D goe selskab