Mange KrF-seire i regjering

KRISTELIG FOLKEPARTI: KrF-representant Torbjørn Bjorvatn.

Nå er det ett år siden Kristelig Folkeparti (KrF) gikk i regjering. Partiet har i denne tida fått mange gode gjennomslag.

Barn og unge er særlig viktige for oss. For første gang på 20 år har Norge økt barnetrygden. Regjeringa er i gang med å innføre et fritidskort slik at alle mellom 6 og 18 år skal få være med på en fritidsaktivitet. Ingen barn skal stå utenfor! Videre har KrF fått til en lærernorm, som betyr færre elever per lærer. Partiet har også heiet fram en mer fleksibel skolestart for seksåringene. Også her i Birkenes vil disse tiltakene bidra til et styrket oppvekstmiljø for barn og unge.

Løfter blikket

Kristelig Folkeparti vil være et parti som løfter blikket ut over landets grenser. Vi ønsker å gjøre verden til et bedre sted! Aldri før har det vært flere flyktninger i verden enn nå. KrF har sørget for at Norge tar imot rekordmange kvoteflyktninger – vi skal ta imot 3 000 hvert år. I Birkenes har vi i mange år tatt ønsket medmennesker velkommen som flykter fra krig og forfølgelser. Denne nestekjærligheten er det fortsatt bruk for. Kristelig Folkeparti har dessuten fått til en kraftig bistandsøkning. Regjeringa gir mer penger til Afrika sør for Sahara og øker fattigdomsfokuset i bistanden. Også dette er et ansvar KrF mener Norge må ta i en verden hvor urett og ufred rår.

Menneskeverdet

Til slutt: Kristelig Folkeparti er opptatt av menneskeverdet. Vi står for et konservativt syn i de mange dilemmaer som moderne legekunst åpner for. Livet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. Familier med barn som har spesielle behov, skal få ekstra støtte. Foreldre som venter barn med spesielle behov, skal få lovfestet rett til denne støtten allerede under svangerskapet. KrF understreker verdien av det enkelte menneske. Kroppspresset er stort, særlig blant unge. KrF i regjering har sørget for at all retusjert reklame skal merkes. Når ikke engang modellene i reklamene ser sånn ut, skal barn og unge slippe å bli utsatt for denne påvirkningen.

Står sterkt

Norsk politikk trenger vår røst – i regjering, på stortinget og i kommunestyret. Hvem skulle ellers løfte fram våre verdier med samme iver og samme overbevisning? KrF har alltid stått sterkt i Birkenes. Nå pågår et arbeid for å gjenreise partiet i bygda vår. Vi ønsker deg som deler vårt grunnsyn, velkommen med på laget.

Torbjørn Bjorvatn

Kommunestyremedlem for Kristelig Folkeparti i Birkenes