Få fart på nettet

Ny hverdag med nye behov.

Det er ikke så lenge siden vi fikk en fryktelig brå omvending av hverdagen vår. Den nye hverdagen har bestått av mange møter på Teams, hjemmekontor og ikke minst hjemmeskole. Hvem skulle trodd man klarte å stå i kø på læreplattformen It’s Learning? Det er nok mange frustrerte elever, lærere og foreldre som har kjent litt ekstra på det med digitale utfordringer.

Det kan likevel bli verre om du ikke har tilstrekkelig bredbånd, som faktisk er hverdagen til veldig mange mennesker i vår kommune. Det gjelder altfor mange som enten ikke har bredbånd eller har en ekstremt lav hastighet på det.

Å gjøre noe med dette har lenge vært en politisk sak som det endelig er fortgang i.

For å hjelpe til med dokumentasjonen av både bredbåndstilgang og hastighet, kan du ta turen inn på Nettfart.no. Der er det bare å starte testen. Det hele vil ta deg to til tre minutter. Da har du både målt og dokumentert.

Etter dette kan du gjerne dele lenken videre til andre i kommunen, slik at vi får bredest mulig dokumentasjon. Det finnes i tillegg en app for smarttelefoner, kalt «Nettfart», men det fungerer også å bruke telefonens nettleser.

Derfor oppfordrer vi deg til å ta turen inn på Nettfart.no slik at alle kan få en tilstrekkelig bredbåndstilgang.

Mailinn Stoveland

Syvert Emelius Furholt

Birkenes senterungdom