Banken begrenser besøk

BANK: Banksjef Harald Flaa fotografert i oppgangstider.

Birkenes sparebank innfører begrensninger av hensyn til koronaviruset.

– Vi ser oss nødt til å iverksette noen begrensninger, sier banksjef Harald Flaa til Birkenesavisa.

Fra og med mandag 16. mars må kunder kontakte Birkenes sparebank på telefon før de oppsøker banklokalene på Strøget. Minibanken er derimot tilgjengelig hele døgnet, uten avtale.

– Vi er en lokalbank som har mange kunder innom banken i løpet av en dag, hvor mange av de besøkende også er eldre mennesker. Det er om å gjøre at vi gjennom våre tiltak kan hjelpe alle kunder i en vanskelig tid, sier Flaa.

Det betyr at banken må være ekstra bevisste i den situasjonen som er nå med økende spredning av koronasmitte, påpeker banksjefen. Han forteller at hensikten med tiltaket er todelt.

– For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet, og for det andre håper vi gjennom dette å forhindre eller begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid, sier Flaa.

Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode, påpeker han.