Stor skogbrannfare i Sør-Norge

TØRT: Gressbrann i Tysvær lørdag kveld. Det er svært tørt på Sørvestlandet og noen steder er det innfør forbud mot flatebrenning og bråtebrenning. Foto: Tor André Johannessen / NTB scanpix

I Østfold og Vestfold er skogbrannfaren på sitt høyeste i dagene framover. Også flere andre steder i Sør-Norge er skogbrannfaren høy i starten av påsken.

Skogbrannfaren er på Østlandet stort sett konstant gul – altså nest høyest – mens den er oransje – høyest – flere steder både i Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder.

Også på Vestlandet er det dager framover med stor fare for skogbrann både i Rogaland, Hordaland og i Møre og Romsdal.

Resten av Sør-Norge er gul-listet, og det bare er i Nord-Norge det ikke er skogbrannfare.

Bålforbud

Fra og med 15. april gjelder det generelle forbudet mot å tenne bål i skog og utmark. Dette varer helt fram til 15. september. Forbudet gjelder både tenning av bål og grill – inkludert engangsgrill.

Selv om det er generelt bålforbud, har du likevel lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, at det har regnet i lang tid eller at du er på en strand med god avstand til skog.

Her kan det være lokale fra kommune til kommune om hva som er lov, så sjekk alltid lokale regler.

Skogbrannhelikopter

Per 11. april viser tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det allerede er registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark hittil i år.

Skogbrannhelikopteret har fra samme dato vært i beredskap på basen på Torp utenfor Sandefjord.

– Sommeren i fjor ble den mest krevende skogbrannsesongen vi har opplevd noensinne, med hele 2.085 skogbranner i inn- og utmark. Ved 160 av skogbrannene ble det benyttet skogbrannhelikopter, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB i en pressemelding.