Starter kronerulling

KRONERULLING: Museumsbestyrer Frode B. Svaland ved Birkenes bygdemuseum har planene klare, og inspiserer byggetomta på Grasham. Murer Daniel Jansen er i gang med murarbeidet.

Arbeidet med bygdemuseets møllebygg er i gang, og bestyreren inviterer til kronerulling.

– Mot jul kjenner vi på en giverglede, og folk som besøker museet viser at de setter pris på det vi tilbyr. Vårt håp er at folk i Birkenes vil støtte oss økonomisk. Vi trenger bidrag for å fullføre møllebygget med minst mulig grad av lånte penger, sier museumsbestyrer Frode B. Svaland ved Birkenes bygdemuseum til Birkenesavisa.

Tidligere i høst starta museet arbeidet med et nytt møllebygg på Grasham. Bygget skal inneholde den gamle mølla til Mo som i dag står på Strøget, i tillegg til et bakkerrom med bakerovn, og et lagerrom.

– Vi har allerede fått en privat gave på 100.000 kroner. Giveren ønsker å være anonym, men vedkommende håper gaven skal inspirerer andre til å bidra med penger til møllebygget, sier Svaland, og legger til:

– Nå nettopp fikk vi også 50.000 kroner fra Den kulturelle skolesekken. Folk som vurderer å bidra i kronerullinga trenger ikke måle bidraget sitt opp mot disse to summene. Bidra med det du ønsker.

Står på Strøget

Bygget på 270 kvadratmeter er forhåpentligvis klar til innflytting før neste sommer. I begynnelsen av november starta murer Daniel Jansen arbeidet med grunnmuren, og i mars skal Olav Aabel svinge hammeren. Svaland er fornøyd med at lokale håndverkere viser seg å være beste alternativ.

– Når Aabel er ferdig med arbeidet sitt i april starter flyttejobben fra Strøget til Grasham. Vi har allerede begynt med litt registreringsarbeid og fotografering, men til våren skal mølla plukkes ned, flyttes og settes opp igjen, sier bestyreren.

Når alt er på plass, starter restaureringsarbeidet. Nøyaktig når mølla ble satt opp på Strøget, like bak Birkenesavisas redaksjonslokaler, har ikke lokalavisa klart å bringe på det rene. Den gamle mølla i Kvennebekken var nedlagt, og tida etter første verdenskrig viste behov for å etablere møller. Statens kornforretning henvendte seg derfor til kommunen med ønske om å etablere mølle.

Mølla som snart flyttes er drevet av elektrisitet og var i drift fram til slutten av 1950-tallet.

– Mølla ble stoppa fordi etterspørselen forsvant, og ikke fordi det var noe feil med den. Det er et godt utgangspunkt for oss, og det må være mulig å få den i gang igjen, sier Svaland.

Skattefradrag og forsterkning

Det finnes en lik mølle på Hjartdal i Telemark. Der males det mel, og det rapporteres om stor aktivitet rundt mølla. Noe lignende håper Svaland å se i Birkenes.

– Vi har et undervisningsopplegg kalt «Fra frø til brød» og på sikt ønsker vi å så korn på jordene, høste dette, male det i mølla og bake brødet i bakerovnen. Dette er også bakgrunnen for at Den kulturelle skolesekken har bidratt til prosjektet, sier Svaland.

Birkenes sparebank er foreløpig største bidragsyter. De har gitt 750.000 kroner. Bygdemuseet har søkt kommunen om midler, men den søknaden blir ikke behandlet før budsjettet skal vedtas i desember. I rådmannens forslag til budsjett, er det ikke funnet rom for å støtte møllebygget.

Svaland håper kronerullinga som nå er satt i gang skal sikre bygdemuseet 250.000 kroner fra private givere.

– Alle givere er anonyme om ikke annet ønskes. Private gaver til bygdemuseet gir mulighet for skattefradrag for giveren, og for bygdemuseet utløser det gaveforsterkning fra Kulturdepartementet på 25 prosent av gavebeløpet, sier Svaland.

Kronerulling

Birkenes bygdemuseum bygger nytt møllebygg på Grasham, hvor mølla fra Strøget skal stå og brukes.

Birkenes sparebank har støtta prosjektet med 750.000 kroner, og fram til nyttår arrangerer bygdemuseum kronerulling.

Vær med å bidra:

Konto: 2880.50.20263

Vipps: 50 96 67