Kjernekraft – mulighet eller trussel?

Øyvind Aas-Hansen er hjemvendt Justøy-mann og kjernekar/bærekraftsdirektør i Norsk kjernekraft AS. Han skal snakke om muligheter og trusler ved utbygging av kjernekraft i Norge på et åpent møte før årsmøtet til Motvind på Grasham på Tveide 16. april. (Bilde: Norsk kjernekraft)

Den forholdsvis trauste gjengen i Motvind – folkeaksjonen mot vindkraft i Birkenes inviterer til et ganske så lite traust åpent møte i forkant av årsmøtet sitt den 16. april: Øyvind Aas-Hansen fra Norsk kjernekraft AS kommer for å fortelle om mulighetene og eventuelt farene som ligger i å etablere kjernekraftverk rundt om i Norge.

– Det er viktig for oss i Motvind å ikke bare være en organisasjon som setter oss på bakbeina og sier nei til alle endringer, sier leder Trond Harstad. – De fleste av oss kan jo ikke så mye om dette og tenker vel helst på radioaktiv forurensing, Tsjernobyl og atomvåpen når vi hører ordet kjernekraft. Men samtidig så snakkes det om at ny teknologi kanskje kan gjøre dette til en framtidig løsning på behovet vårt for mer energi uten at det skaper nye miljøproblemer og uten at naturen vår brukes opp – så vi tenkte at dette kunne være spennende å høre mer om. Det er selvsagt ikke slik at vi har gått fra å være motstandere av vindkraftverk i Birkenes til å bli forkjempere for kjernekraftverk, men det går jo an å være åpen for å høre hva folk som kan mye om dette mener og tenker!

Øyvind Aas-Hansen er nylig hjemvendt Justøya-mann etter mange år i Tromsø. Han er utdannet biolog med mastergrad om reinsdyr og har doktorgrad i fysiologi og økotoksikologi hos røye fra Universitetet i Tromsø. Etter doktorgraden arbeidet han i mange år hos matforskningsinstituttet Nofima med dyrevelferd og sanser hos fisk. Senere gikk han over til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og arbeidet med forurensingsberedskap, risikovurdering og forskning, spesielt knyttet til radioaktivitet i arktiske miljøer. I august i fjor startet imidlertid Øyvind opp som den femte ansatte i firmaet Norsk kjernekraft AS. Her har han tittelen kjernekar og bærekraftsdirektør.

Norsk kjernekraft AS ble etablert i 2022 og har som mål å etablere og drifte såkalte små, modulære kjernekraftverk i Norge. Planen er å identifisere områder som egner seg for slike kraftverk, gjerne i samarbeid med kraftkrevende industri, og utarbeide konsesjonssøknader. Virksomheten skal skje på en måte som gir minst mulig fotavtrykk på klima og miljø. Firmaet har startet utredningsarbeid i flere norske kommuner, blant annet Aure i Møre og Romsdal, Heim i Trøndelag, Narvik i Nordland og Halden i Østfold. Det har også inngått intensjonsavtaler om energilevering til flere store industrivirksomheter.

– Jeg håper i grunnen mange tar veien til Grasham den 16., fortsetter Trond Harstad. – Det er jo ikke vår rolle å kjempe for verken den ene eller den andre løsningen for kraftproduksjon, men Motvind har hele tiden hatt et ønske om å basere seg på fornuft og fakta. Derfor synes jeg det er fint og berikende å la slike nye tanker og innspill få en plass – så får vi litt å tenke på og litt mer grunnlag for å ta stilling.

(Kilder: Norsk kjernekraft, Researchgate.net, Tekna.no, energiwatch.no.)

 

Bjørnar Ytrehus

 

______________

Brukerskapt