Redusert kompensasjon

ILLUSTRASJONSFOTO: Birkenes kommunehus på Birkeland.

Birkenes og andre kommuner som står ufrivillig alene mister kompensasjon.

I fjor fikk Birkenes kommune nesten 1,3 millioner kroner i kompensasjon fra staten, i år får kommunen 645.500 kroner, før kompensasjonen kuttes helt neste år. Det slås fast i et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Birkenes kommune.

Sammen med 28 andre kommuner ble Birkenes definert som ufrivillig alene etter kommunereformen. Det har gitt millioner på bok, men nå er det slutt på kompensasjonen. Mens staten kompenserte totalt 40 millioner kroner i fjor, er kompensasjonen halvert i år. Neste år er det altså helt slutt.

På Sørlandet er det Birkenes, Vennesla, Evje og Hornnes, Gjerstad, og Farsund som er definert som ufrivillig alene, og har blitt kompensert for endringer i basistilskuddet og småkommunetillegget.