Overtar kontrolltårnet

FLYPLASS: Kristiansand lufthavn, Kjevik. FOTO: Avinor / Bernt Olsen-Hagen

Spanske Saerco overtar driften av tårnkontroll ved Kjevik.

Det spanske selskapet Saerco skal sørge for tårntjenestene på flyplassene i Kristiansand og Ålesund de neste fem årene. Avinors eget selskap kom til kort.

Avinor fikk tilbud fra fire tilbydere i konkurransen om tårntjenestene på Kjevik og Vigra og mener det spanske selskapet var best på både pris og kvalitet.

– Anbudsprosessen har resultert i at vi får inn en ny leverandør av tårn- og innflygningstjenester. Saerco scoret høyest på kvalitetskriteriene og er billigst. Selskapet var særlig bra på miljø, innovasjon og nytenkning. Saerco har også egne treningsfasiliteter med simulator som vil bli brukt til å optimalisere driften og drive effektiv opplæring, sier styreleder Anne Carine Tanum i Avinor.

Valget av Saerco innebærer en forventet årlig innsparing for Avinor på cirka 15 millioner kroner, eller om lag 37 prosent.

Et mål om bedre og/eller rimeligere tjenester var bakgrunnen for at Stortinget i 2017 vedtok at Avinor skal konkurranseutsette tårntjenestene. Avinor, som har ansvaret for 45 flyplasser i Norge, har konsultert Forsvaret og hatt dialog med Nasjonal sikkerhetsmyndighet i forbindelse med vurderingen av tilbudene.

Selv om Avinor Flysikring også deltok i prosessen, nådde ikke Avinors heleide datterselskap opp. Saerco har imidlertid uttrykt at de vil tilby dagens flygeledere ansettelse gjennom virksomhetsoverdragelse.

– Vi i Avinor Flysikring AS er naturligvis skuffet over ikke å ha nådd opp i anbudskonkurransen ved Kristiansand lufthavn, Kjevik eller Ålesund lufthavn, Vigra, men tar avgjørelsen til etterretning, sier administrerende direktør Anders Kirsebom.