Ny kommunal barnehage

Kommentar til Stig Einar Rislå.

Økonomi synes å være en «rød tråd» ved argumentasjonen til herr Rislå. Hensynet til barnas beste synes å være mindre viktig for ham. Barna er landets framtid. Ikke noe er for godt og for dyrt i dannelsen av framtidas samfunnsborgere.

Les Stig Einar Rislås innlegg her!

Økt trafikk på Strøget er et argument for herr Rislå! Med tanke på trafikkstøy fra fylkesveien til Lillesand er det ikke å anbefale en plassering av barnehage nær den. Barna kan risikere å utvikle hørselsskader før skolealder som et resultat av trafikkstøy.

Ved idrettsplassen er det mange spennende uteområder langs elva og terrenget ved Flakkeheia, forbundet av den spennende hengebroa. Skistadion er en god plass å utvikle barnas ferdigheter på ski. Bakker til aking er det også.

Fra før er det to barnehager i Bjørnebrukets nærhet. På den andre siden av fylkesveien er FUS barnehage plassert. Ved barneskolen har vi Hampehaugen barnehage. Dersom barn fra tre barnehager skal tråkke på de samme stiene, vil det medføre slitasje på naturen.

En barnehage ved Bjørnebruket får en mindre tomt til lokaler og uteaktivitet enn det som er mulig ved idrettsplassen.

Alle som stirrer seg blind på høyere byggekostnader til barnehage ved idrettsplassen bør gå i seg selv, og vurdere sløsing i sin egen privatøkonomi.

Dagny Helberg

Pedagog og bestemor