Ny kommunal barnehage

Vi mener at det beste stedet er der de fleste barna bor.

Birkenes kommune arbeider for tida med plassering av ny, kommunal barnehage. En plassering skal være sentrumsnær og etter administrasjonens mening er dette best i nærheten og øverst på Strøget.

Vi mener at det beste stedet er der de fleste barna bor. Rundt idrettsplassen og nord for denne, er det nesten ingen barn mellom 0 og 6 år. Trafikken opp og ned vår hovedgate vil øke. Alle barna blir jo fraktet med private biler før foreldrene kjører videre til jobbene deres. Fra før er det en formidabel trafikk i rushtiden morgen og kveld til fabrikkene.

Idrettsplassen er heller ikke noe spennende med uteområder for de små der der de kan få utfolde seg. Vi vet også at det kommer bygninger og anlegg som vil stenge for utsyn og redusere det åpne landskapet.

Bjørnebruket ligger i et slakt fallende terreng som vinterstid kan gi fine bakker for aking og aktiviteter på ski. Dessuten vil jorda gi grobunn for virkelige trær og selvsagt lekestativ som er vanlig alle steder, der barna kan klatre og boltre seg fritt.

Et uthus på gården vil kunne gi adgang til gårdsbesøk, og barna kan etter hvert få nærkontakt med dyr og fjærkre, kose med dem, lære om livet på en gård og få vite hvordan dyra skal behandles.

I følge kommune- og reguleringsplanen er området på cirka seks dekar regulert som LNF-område. Dette er et veldig lite areal som er omgitt av byggefelt Ospekollen, Kleivestykket, samt P-anlegget for skolene og Birkelandsveien i øst. På dette arealet dyrkes det i dag juletrær. Vi har tidligere hørt at juletredyrking er viktigste grunnen til å avslå søknad om nye bygg. Dette er generelt helt meningsløst.

Å vise til dette lille LNF-områdets store verdi som bare er blitt fargelagt av arealplanleggerne – uten å vurdere omliggende områder, blir også helt feil.

P-anlegget for skolene ligger nært og helt ved Bjørnebruket. Disse vil lett kunne brukes ved levering og henting av barna.

Det blir informert fra administrasjonen at Bjørnebruket ligger i tilknytning til et etablert trafikkareal. Dette er riktig. Videre blir det opplyst at grunnforholdene er like vanskelige som for P-anlegget. Der ble det bare lagt litt pukk på en duk over et tykt lag humus og myr, deretter asfaltert. Grunnforholdene er ikke vanskelige for den tomta som det her er snakk om. Dette er faktafeil og må få konsekvenser for saksutredningen. Dette må bli tatt med videre inn i de kommunale prosessene som kommer.

Hvis noen tar en befaring på Bjørnebruket, vil de se det som kartet viser, fallende terreng. Under sannsynligvis faste sedimenter på fjell. Ingen kostbare og grundige undersøkelser trengs her, og det er ikke krevende med tanke på oppføring av bygg i det hele tatt. Ny faktafeil.

Det er kort vei opp til Valstrand ungdomsskole og barneskolen. Barna vil kunne boltre seg i skogen og gå på stier ved Valtjønn. De største barna vil kunne bli kjent med områdene rundt Birkeland barneskole og få en god skolestart.

Oppsummert

En plassering av ny barnehage på ei tomt utskilt fra Bjørnebruket er langt å foretrekke framfor ei tomt på Idrettsplassen øverst på Strøget. Prisen bør også få noen til å stoppe opp og tenke. Tomta på idrettsplassen er dobbelt så dyr som den på Bjørnebruket henholdsvis syv millioner og tre millioner kroner.

Vi har nettopp vært gjennom en lang, vond prosess med en stor bommert fra administrasjonens side for nye avlastingsplasser for utviklingshemmede. Hvis de nå velger et mye dyrere alternativ enn tilbudt fra Trygve Endresen, vil ikke innbyggerne i kommunen hverken forstå eller godta dette. Vi ønsker heller ikke nye ‘signalbygg’ i kommunal regi med de økte kostnader som det gir.

Stig Einar Rislå

Siv.ing. Birkeland