Reagerer på praksis

Sp-politiker mener Birkenes kommune ikke har vurdert sin kapasitet når det gjelder barnehageplasser.

Alfred Kylland i Birkenes Senterparti har sendt et skriv til leder i kommunens kontrollutvalg Wiggo Svendsen der han ber dem vurdere to saker som omhandler barnehageplasser i kommunen.

– Kommunen får tilskudd fra staten for å finansiere barnehageplasser for barn som har krav på barnehageplass. Barnehagene har, dersom de har kapasitet, lov til å ta inn barn som ikke har krav på plass, men dette dekkes ikke av tilskudd fra staten. Ergo en ren utgift for kommunen, skriver Kylland.

Han mener at som en konsekvens av at Birkenes kommune ikke har vurdert sin kapasitet, vil de kommunale barnehagene nå sitte med ledige plasser, mens de private barnehagene har tatt inn flere barn som ikke har krav på barnehageplass.

– Jeg tror dette kunne ha vært unngått dersom man hadde vurdert behovet for videre drift i Birkeland barnehage, da det etter tilsyn viste seg at denne barnehagen ikke lenger kan driftes med samme antall barn som tidligere, mener lokalpolitikeren.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!