Parti søker unge

Du kan gjøre en forskjell.

LESERBREV: Nå er det tid for å forberede kommunevalget i 2019, og Birkenes SV ser etter folk som har lyst å gjøre en forskjell i Birkenes kommune og i Agder fylke. Du kan være med på å skape den kommunen eller det fylket du har lyst til å bo og ha en fremtid i. Det er ekstra fint om du som er ung vil stille på SV-lista til valget. Det er viktig at også unge skal ha noe å si i politikken. Etter kommunevalget i 2015 var mindre enn 10 % av de innvalgte representantene under 30 år, og nesten halvparten var over 50 år. Ungdommen må slippe til, og det må være en bedre balanse i kommunestyrene.

Ungdom har en viktig stemme, og i kommunestyret kan man få til mye mer enn man tror. Ved å fremme viktige saker som går på alt fra flere helsesøstre og sosiallærere i skolen til en helhetlig klimaplan, kan gjøre hverdagen og framtida bedre for ungdom.

I SV jobber vi hardt for å få flere unge med på listene våre til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Vi håper også de andre partiene kan ta ansvar og sørge for å få unge kandidater inn på listene sine. For ungdommen er framtida.

 

Birkenes SV

Inger Birkeland Slågedal

Iren Sommerset