Internasjonalt besøk

Broder Yun, også omtalt som den himmelske mann, kommer lørdag.

Broder Yun -den himmelske mann- fra Kina er selve symbolet på den kraftige forfølgelsen mot kristne i Kina fra 1970-årene og frem mot år 2000. En forfølgelse som dessverre de siste par årene har tiltatt i styrke.

Yun ble født i en barnerik familie i Henan-provinsen på slutten av 50-tallet, og vokste opp i en tid så preget av nød at han opplevde å se sin bror dø av sult, og han måtte han gå rundt og tigge for at familien skulle overleve. I en alder av femten år fikk Yun for første gang oppleve Guds kraft, da faren ble mirakuløst helbredet fra kreft i terminal fase. Ikke lenge etter hadde den unge gutten en kallsopplevelse som har satt retning for resten av hans liv.

Yun har tilbrakt over 10 år i fengsel på grunn av sin tro og utrettelige vitnetrang. Han har gjennomlevd en umenneskelig tortur, mer enn vi kan klare å fatte, noe som er beskrevet detaljert i boken om ham, «Den himmelske mann». Men han opplevde også noen av de største Guds mirakler, i tråd med det vi kan lese i Apostlenes Gjerninger. Blant annet fastet han i 74 dager uten mat og vann.

Broder Yun klarte å rømme fra det maksimalt bevoktede kinesiske fengslet «Zhengzhou Maximum Security prison», som ingen før har klart å rømme fra. Broder Yun ble mirakuløst helbredet i sine knuste ben, stod opp og spaserte rett ut av fengslet. I fare for å bli skutt på stedet lyttet han til Den Hellige Ånds stemme og gikk igjennom flere jerndører som åpnet seg rett foran øynene til mange voktere, før han fortsatte over fengselsgården og rett ut i hovedgaten.

Broder Yun forteller at det var som om han ble usynlig for vokterne, de så rett igjennom ham. Flere voktere mistet jobben etter dette miraklet. Offisielle etterforskningsrapporter konkluderer med at han mottok ingen menneskelig hjelp under flukten og at han fortsatt er den eneste som har klart å rømme fra dette fengslet. Hendelsen er bevitnet av mange medfanger.

Yun har ført tusener til Kristus. Etter at han på mirakuløst vis slapp ut av Kina med en annen persons pass, har han reist verden rundt med smilet, vitnesbyrdet og visjonen om å bringe evangeliet helt tilbake til sitt utgangspunkt; Jerusalem.

Lørdag 14. september klokka 19.00 så kommer denne Guds mann, som har lidt så utrolig mye, til Birkeland frikirke. Vi vet med sikkerhet at ingen kommer til å angre på at de kom for å høre en person med en slik Gudstro, overgivelse, hengivelse og villighet til å tåle og ta imot den verst tenkelige tortur.

Kjell Rasmussen