Sier nei til Birkenes

FOTO: Kristiansand kommune

Ønsker ikke å samarbeide om PP-tjenesten. Vil heller ikke flytte lensmannskontoret.

– I utgangspunktet vil det være positivt med en større og mer robust PP-tjeneste, og på langs sikt må det være målet. Men på nåværende tidspunkt ser ikke Lillesand kommune at det er riktig å gå inn i et samarbeid med Birkenes, skriver oppvekstsjef Arnt Jørgen Eidsaa til politikerne i Lillesand.

Det er oppvekstsjef i Birkenes, Marianne Moen Knutsen, og leder av ressurssenteret, Tone Røinesdal, som har fridd til Lillesand kommune etter positivt vedtak i kommunestyret i Birkenes. Under sist møte oppvekstutvalget i Lillesand, ble det klart at de ikke møter noe utstrakt hånd fra nabokommunen.

– På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å vite hva som skjer med kommunestrukturen. K5 er parkert, men det er likevel mye som kan skje de nærmeste årene. Kommunen vil derfor avvente et samarbeid, skriver Eidsaa som begrunnelse for avslaget.

Politikerne i oppvekstutvalget stilte seg enstemmig bak oppvekstsjefens innstilling, og dermed spøker det for noe interkommunal avtale om PP-tjenesten, selv om saken skal opp i bystyret i Lillesand onsdag 16. november.

Heller ikke forslaget fra politikerne i Birkenes om å flytte lensmannskontoret i forbindelse med politireformen, faller i særlig god jord i Lillesand. Formannskapet i kommunen avviser blankt både å flytte lensmannen ut av sentrum, eller å flytte kontoret til Birkeland.

– Jeg synes vi skal vise storsinn og gå inn for at et felles lensmannskontor kan ligge på Birkeland. I det minste bør vi kunne akseptere at det legges nord for E18, sa Oddbjørn Kylland (Sp) da formannskapet behandlet nærpolitireformen onsdag.

Ifølge Lillesands-Posten viste Kylland til Søgne og Songdalen som har felles lensmannskontor på Brennåsen. Ordfører Arne Thomassen (H) skal ifølge samme avis ha pekt på at det er i Lillesand det både bor flest mennesker, og kommer flest mennesker om sommeren.

– Det kan være opptil 25.000 mennesker i sentrum om sommeren, vi har campingplasser, hotell og mange arrangementer, sa han.

Et enstemmig formannskap ber ifølge lokalavisa imidlertid om at politimesteren sikrer tilstedeværelse også i Birkenes og at det skal være minst en kontordag i uka på Birkeland.