Vil snakke om medisin

SJEF: Hilde Fauskrud Chan hos apoteket på Strøget.

Halvparten av alle pasienter bruker legemidlene sine feil.

– Vi vet at mange pasienter mister motivasjonen og slutter å ta medisinen sin, og dermed ikke får den effekten de skal ha av behandlingen. Grunnen til at de slutter er ofte fordi de selv ikke merker noen endring. Det kan være svært risikabelt, sier Hilde Fauskrud Chan.

Som farmasøyt og daglig leder ved Birkeland apotek vil hun nå kunne tilby gratis oppfølgingssamtaler til kunder som starter med hjertemedisin. Det skjer etter at apotektjenesten Medisinstart ble lansert over hele landet 2. mai.

Tjenesten er finansiert av det offentlige, og skal hjelpe pasienten til å følge behandlingen slik legen har forskrevet. Medisinstart består av to samtaler med en farmasøyt og varer i cirka 15 minutter hver gang.

Kan være livsviktig

– Våre farmasøyter har gjennomgått grundig opplæring om legemidlene som benyttes og har trent på hvordan vi skal få til gode pasientsamtaler. Vi på Birkeland apotek er derfor godt forberedt på å ta imot alle nye pasienter som kvalifiserer for tjenesten, sier Chan.

Hun påpeker at det kan være livsviktig at pasienter følger behandlinga som legen har anbefalt, og forteller at altfor mange skades, får nedsatt livskvalitet eller i verste fall dør som følge av feil eller manglende legemiddelbruk.

Som pasient kan du enten be legen din om en henvisning til apotek eller be om tjenesten selv.

Mer motivert

– Vi håper at tilbudet blir tatt god imot av pasientene. Mange opplever at apotekene er et lavterskeltilbud. Vi vet at veldig mye av informasjonen som legen og apoteket gir når man starter med en ny medisin fort glemmes. Derfor har mange behov for å få informasjonen flere ganger, sier Ellen Brude ved apoteket på Birkeland.

Det er Brude og Chan som vil stå for samtalene lokalt på Birkeland. Tanken bak Medisinstart er at en pasient som forstår og har kunnskap om legemidlene vedkommende bruker blir mer motivert og følger behandlingen.

Alle som kommer innom apoteket kan selv avtale tidspunkt. Farmasøyten bruker en samtaleguide, men pasienten står helt fritt til å ta opp spørsmål, for eksempel bekymringer om bivirkninger eller praktiske problemer.