Veltalende bygdefolk

OVERBEVISENDE: Trond Eirik Jaabæk er blant vegdølene som ønsker Eon velkommen til bygda.

BIRKENESAVISA MENER: Vegdølene som kjemper for at Eon skal legge sitt bebudede innovasjonshus til Engesland har mange og gode argumenter. Med den setninga kunne saken blitt avgjort, og bygget realisert, men det er nok ikke så enkelt for de standhaftige dølene.

Fortsatt er det ganske mange innbyggere og folkevalgte som håper at det aldri kommer noe innovasjonshus på Eons regning i kommunen. Vindkraftsaken er for tida til behandling hos Olje- og energidepartementet (OED), og verken tilhengere eller motstandere bør ta seieren på forskudd.

Av den grunn er ganske merkelig å være vitne til at det nå bygges opp til en debatt om hvor dette såkalte innovasjonshuset bør plasseres. Det er likevel en helt nødvendig debatt.

Dersom statsråd Terje Søviknes (Frp) om noen måneder vender tommelen opp for vindturbiner på Bjelkeberg og Oddeheia, går det etter alle solemerker kjapt før Birkenes blir leverandør av roterende fornybar energi.

Kommunen har foreløpig sett seg ut tre områder hvor plassering av innovasjonsbygget kan være aktuelt. Forrige uke fikk vegdølene si sitt om plasseringa på Engesland, og seinere vil andre snakke varmt om Birkeland sentrum, og om plasseringa i den planlagte treparken ved Tveide.

Vegdølene har en fordel ved at det neppe er like stort engasjement rundt de to andre plasseringene. Det er ikke noe bygdesamfunn på Tveide som er avhengig av innovasjonshuset for å ikke stagnere eller forvitre. For Birkeland sentrum vil innovasjonshuset bety mindre i det store bildet.

Distriktspolitikk og næringspolitikk går i denne saken etter vår mening hånd i hånd, dersom innovasjonshuset virkelig betyr at utviklinga i Vegusdal setter fart. De har arbeidet jevnt og trutt i flere år, og egentlig ventet like lenge på en lokal Olav Thon, forteller vegdølene om Engeslandstunet. Nå er velgjøreren Thon her, i form av et tysk kraftselskap.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) sa på næringsmøtet i Vegusdal at kommunen har et ansvar, dersom innovasjonshuset legges til Engesland, og det likevel ikke fører til vekst og gode tider for Vegusdal-samfunnet. Det er helt riktig. På samme måte er det en risiko å gå i forhandlinger med Eon om plassering i treparken, all den tid treparken ikke er etablert.

I avtalen mellom kommunen og Eon står det at sistnevnte er innstilt på en diskusjon om plassering av dette innovasjonshuset. Det er en vag formulering, men vi må tro Eon og Kjell Rune Nakkestad når de sier at Eon virkelig ønsker å legge driftsbygget utenfor selve vindparken.

Likevel skal kommunen i reelle forhandlinger med Eon om plassering. Inn i disse forhandlingene bør ordføreren ha et solid flertall bak seg. Hvis kommunen skal få viljen sin, er kanskje ikke et 11-10 flertall noe godt utgangspunkt. Lokaliseringsdebatter har en tendens til å skape mye debatt. I denne saken stikker Vegusdal av med første stikk.