Øivind Benestad til Birkeland

KOMMER: Øivind Benestad.

Samlivsrevolusjonen – et eksperiment med barn i hovedrollen.

Vi er kalt til å møte alle mennesker med nestekjærlighet og toleranse. Alle har frihet til å leve slik de vil, innenfor rammen av norsk lov. Og samfunnet vil også kunne vedta lover og ordninger for samliv som vi ikke selv kan gå god for. Som kristne må vi tolerere at ikke alle, – heller ikke staten, – er enige med oss i etiske spørsmål. Men i et demokratisk samfunn er det en menneskerett å få lov til å kjempe for det en tror er rett, – og nødvendig.

De siste tiårene har skapt bølger og kamp både i kirken og i samfunnet. Bølger, fordi det har vært kamp om synet på hva et ekteskap er. Når det nå er vedtatt at kirken skal stå for to syn i læren om ekteskapet, så sier det seg selv at det blir vanskelig for mange.  Derfor er stiftelsen MorFarBarn en viktig aktør i det videre arbeid for å hjelpe oss til å begrunne hvorfor ekteskapet er en Guds skaperordning for mann og kvinne.

Det er, etter manges syn, en samlivsrevolusjon som har skjedd når kirken nå har sagt ja til en ekteskapsliturgi og velsignelse for to av samme kjønn. For: Gjennom hele kirkens historie har kvinne og mann vært ekteskapets konstante faktor.

Fram til vår tid har alle kirkesamfunn hatt samme forståelsen av ekteskapet: Det er en institusjon for kvinne og mann, innstiftet av Gud fra skapelsen av. Det er bare de skandinaviske folkekirkene og noen få kirker i Europa og Nord-Amerika som de siste årene har endret sin ekteskapsteologi.

I den nye samlivsideologien blir barn en rettighet for voksne, mens barn mister retten til sin egen mor eller far. De siste årene har det vokst fram et internasjonalt og kommersielt barnemarked. Der handler man med sæd og egg, donorer og surrogatmødre.

Stiftelsen MorFarBarn arbeider mot at vi skal sette godkjenningsstempel på denne virksomheten. Barn er en gave, ikke en rettighet eller en handelsvare.

Torsdag 15. mars kommer Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn til Birkeland bedehus og vil ha som tema: Samlivsrevolusjonen – et eksperiment med barn i hovedrollen. Han er kjent som en kunnskapsrik og aktiv debattant. Vi ser fram til en kveld hvor ulike tanker og meninger kan belyses og brynes på det vi er forpliktet på: Bibelen.

Vi viser til annonse i dagens avis og ønsker alle velkommen. Det blir satt av god tid til spørsmål og samtale.

 

Oddvar Glidje