Mannen med røde biler

RØD: Kristian Flaa foran moduler til Nedenes park og de gjenkjennelige røde bilene.

Avhengig av oppdrag utenfor Birkenes.

De fleste vet hvor hovedbasen til firmaet er lokalisert.  Det er i den første 60-sonen på veien fra Birkeland til Herefoss.  Det er den 60-sonen hvor de fleste gambler på å ikke bli tatt.

– Det er nok en gambling som ikke lønner seg. Politiet er her rett som det er og måler farten begge veier.  Det er folk som har mista sertifikatet her, og det må være surt, for det er ikke mye tid å tape på å kjøre 500 meter i 60 istedenfor i 80, sier Kristian Flaa.

– Det er ikke så lenge siden det var full gårdsdrift her?

– De siste dyra forlot fjøset i 2006. Det ble for dårlig inntjening på gårdsdrift, og etter hvert ble det naturlig å satse på entreprenørfirmaet. Det var ikke alltid enkelt å være delt mellom entreprenørfirma og gårdsdrift – det kunne bli litt stressende, sier Flaa.

Går ikke an å drive halvveis med 15 ansatte

Det går ikke an å drive en entreprenørbedrift som dette halvveis.  For øyeblikket er det 15 menn og kvinner i arbeid. Dessuten er det alltid lærlinger i bedriften. Det vil si at ganske mange er avhengig av at det skaffes oppdrag så de har noe å gjøre og kan få penger i lønningsposen.

Dessuten er det mange biler som skal holdes i drift.  Den som ferdes i distriktet kan ikke ha unngått å legge merke til røde varebiler og store kranbiler med Kristian Flaa logo.

– Det kan vel lett bli søvnløse netter med tanke på ansvar for forpliktelser?

– Nei, da kunne jeg ikke holdt på med dette.  Etter så mange år i bransjen har vi en solid økonomi og god kontroll.  Men det er ikke noe ni til fire jobb, og det kan bli sene kvelder. Nå er det særlig to ting som det er fokus på. Det gjelder å ha et jevnt tilsig av jobber, og det er mye fokus på HMS – helse, miljø og sikkerhet. Det har vi mye igjen for når det gjelder arbeidsmiljø, og sykemeldinger er så godt som fraværende i bedriften, sier Flaa.

At flere har vært i firmaet i nærmere 30 år tar han som et tegn på at arbeidsmiljø og andre forhold rundt firmaet ikke er så galt.

Stadig nye utfordringer

Flaa forteller at noe av utfordringen er at man ofte konkurrerer med useriøse, gjerne utenlandske firmaer som lurer seg unna både i forhold til HMS og lønn.

– Vi har ikke råd til å gå på akkord med kvalitet og renommé. Det tror jeg ville være kroken på døra ganske raskt, sier Flaa.

Opp gjennom tiden har det vist seg at Lillesand kommune har blitt den største oppdragsgiver med Birkenes kommune som en god nummer to.  Både skoler, sykehjem og boligblokker har stått på agendaen de senere år. Og en liten prat om proteksjonisme i disse Trump-tider er ikke til å unngå.

– Det er mange bedrifter på Birkeland som får det vanskelig hvis kommuner begynner å prioritere sine egne.  De fleste store bedrifter i Birkenes er avhengige av både interkommunalt-, nasjonalt- og internasjonalt marked, og hvis vi skal slippe til andre steder må andre slippe til i Birkenes, sier Flaa

– Men hvorfor være stor når man kan være lykkelig som liten?

– Vi er ikke blant de største, og heller ikke blant de minste.  Nå tror jeg vi er akkurat passelig store til det markedet vi betjener.  Vi kan ta litt større oppdrag enn en vanlig byggmester, samtidig som vi kan ta små oppdrag når det er aktuelt.  Kranbilene er spesialkonstruert for båttransport, og det er nok av båter som skal på land om høsten og på sjøen om våren. Og så har vi spesialisert oss på brannteknikk, men etter oljekrisa er det blitt litt rolig på den fronten, sier Flaa.

Lang fartstid

Kristian Flaa har i grunnen vært i bransjen så lenge han selv kan huske.  Den spede begynnelse var å tjuvlåne verktøyet til bestefar. I 1977 begynte han for seg selv, så i fjor var det førtiårsjubileum.  Firmaet Kristen Flaa a/s, som vi kjenner det i dag ble opprettet i 1991.

– Du er født i 1951 – du har vel begynt å planlegge pensjonisttilværelsen?

– Foreløpig er det et fremmedord. Jeg ser ikke avslutningen, men bare horisonten, og den kommer du aldri nærmere. Men det kommer kanskje en tid da andre kan ta hovedansvaret, og jeg kan være litt sjuende far i huset.  Ser nok fram til å dyrke både kona og meg selv, sier Flaa.

Den store lidenskapen er livet på sjøen, og når han først legger utpå er både Skagen og Bornholm innenfor rekkevidde.

Politisk engasjert

Kristian Flaa – Tittan blant venner, er fremdeles engasjert, selv om han ikke lenger er å finne i kommunestyret.  Der hadde han fast sete for Senterpartiet i åtte år.

– Hvis frustrasjonen over politikerne eller politiske vedtak blir for stor, tar jeg meg en tur i skauen og klabber til en trestamme.  Det pleier å hjelpe, sier Flaa som ikke har noen ambisjon om å komme tilbake som politiker.

Trestammer er det nok av på eiendommen som består av 45 dekar innmark og 1.100 dekar utmark, og med engasjementet, som er sønn av en tidligere ordfører – Kristen K. Flaa, verdig, kan det til tider gå hardt ut over både trestammer og knoker.

– Det er klart at det må være utvikling i samfunnet, men jeg har inntrykk av at stegene ofte blir for store og omfattende, og da blir det galt.  Det kjenner vi godt til i det private næringsliv, og jeg tror mye av de samme regler også kan gjelde for det offentlige. Det er ikke dumt å skynde seg langsomt både når det gjelder bedrifter og samfunn, sier Flaa.