Lungekreft og Høybråten

FORTELLER: Bjarne Bjorvatn. ARKIVFOTO

Fortellerkveld om Kongen og Prinsen på bygdemuseet.

Kong Alkohol og Prins Nikotin er tema for neste fortellerkveld på muséet den 15. februar.

Eldre mennesker i bygda vil kanskje huske disse to skremmende potentater fra møtene i Avholdslagets barnelag «Vårvon». Avholdslag var det mange av i Norge i mine barneår. I generasjoner hadde nordmenns uvettige omgang med alkohol skapt enorme sosiale problem.

Alt i 1875 førte dette til en folkelig mot-bevegelse som fikk navnet Det norske totalafholdsselskab (DNT). Faktisk var DNT i 1913 Norges største frivillig-organisasjon med omkring 140.000 medlemmer. Organisasjonen har blant anna arbeida for sterk statlig kontroll med utsalg av alkohol, regulering av skjenkeløyver, og strenge straffer for promillekjøring.

DNT fikk stor tilslutning også i Birkenes, og i mine barneår ble konfirmantene i bygda nærmest kollektivt innmeldt i avholdslaget. Men om altervinen skulle være alkoholfri var her ulike meininger.

I seinere år har restriksjonene blitt mindre for salg og bruk av alkohol, mens Prins Nikotin har opplevd den motsatte utviklinga: I åra etter krigen var det vanlig å tygge skråtobakk, og spyttebakker var oppstilt både på Forbrugen og omkring i heimene.

Jeg trodde lenge at ekte mannfolk alltid måtte ha ei pipe eller ein sigarett i kjeften, og Tiedemanns Gul eller Asbjørnsens Eventyrblanding i brystlomma. Men så kom lungekreften og Dagfinn Høybråten. Dermed blei godt innrøykte mennesker i bygd og by pressa ut av alle offentlige rom. Snart kan en bare røyke litt i smug under elgjakta.

Våre personlige tanker om alkohol og tobakk blir påvirka av mange forhold, men det er liten tvil om at folks holdninger har endra seg betydelig i den perioden Fortellerkveldene har som mål å dekke, nemlig «manns minne».

Vi håper å få høre mange innlegg som viser hva bygdefolket i åras løp har meint om alkohol og tobakk, om helsefarer og restriksjoner, og om forbud, måtehold eller ubegrensa tilgang på slike varer.

Det er ikke komiske hermer etter fulle folk vi er ute etter, og vi skal heller ikke henge ut enkeltpersoner med avhengighetsproblem. Men til tross for endra statlige kår og økende oppmerksomhet på faren for overdosering, er ikke Kong Alkohol og Prins Nikotin avgått ved døden.

Både kongen og prinsen kan fortsatt mobilisere sine kjernetropper, og ennå finnes det rester etter skyttergraver i Birkenes, som ikke stammer fra Den andre verdenskrig.

Innsendt av Bjarne Bjorvatn