Krigsblad ble museumsgjenstand nummer 2000

 

Bladet har en tilknytning til Birkenes’ eneste krigsflyver.

Nye gjenstander kommer stadig inn til Birkenes bygdemuseum, og 12. mars markerte frivilliggruppa at gjenstandsnummeret rundet 2000. Gjenstand «BI-2000» er et minnenummer av Lille Norge-avisen, 9. april 1944, som minnes omkomne krigsflyvere.

På minnesidene finner vi Peder Mollestad, den eneste krigsflyveren fra Birkenes. Bladet er en del av en samling uniformer, effekter og papirer etter Peder Mollestad som museet har fått i gave. Mange av gjenstandene kommer fra treningsleiren Little Norway i Toronto, hvor Mollestad oppholdt seg. Han ble skutt ned og mistet livet i Nord-Frankrike i 1943.

Hver tirsdag samles frivillige på bygdemuseet til skanning av foto og registrering av gjenstander. De vil gjerne ha selskap av flere med interesse for historie og gamle foto. Når en gjenstand blir registrert på bygdemuseet, får den først «BI-» og et nummer. Tingen blir målt og beskrevet så godt det lar seg gjøre, først på papir og så digitalt i databasen PRIMUS. Å finne informasjon om hvor og av hvem gjenstanden er brukt, og hvem som er giver, er det viktigste. Hvis det er noen spesielle historier knytta til gjenstanden, er det ekstra verdifullt å få med.

 

Øyvind Kopperdal Rislå

Birkenes Bygdemuseum

 

_____________

Brukerskapt