Kleivane til mannsmøte

I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv – trur eg.

Ja, det er et kjent uttrykk. Ikke bare kjent, men vel erfart av mange. Det er tatt fra et av dikta til Jakob Sande. Denne mannen skreiv dikt, sanger og salmer som spente over et vidt spekter. Han hadde stor treffsikkerhet når han beskreiv bygdelivet, ja, livet ellers også.

Mannsmøtet på Birkeland bedehus i morgen, torsdag, får besøk av Svein Kleivane fra Bygland. Han er en utrolig god formidler av det Jakob Sande har skrevet. Og den som har hørt Svein tidligere, vil nok applaudere dette. Det er svært vanskelig (jeg vil si umulig!) å falle i søvn når han deklamerer, forteller og binder det heile sammen med alvor og god humor.

Svein Kleivane hadde ei mor som kom fra Birkeland (Tordis Håkedal) og faren var den kjente predikanten og skomakeren, Ånon Kleivane. Svein vokste opp på Rygene, men har i flere tiår bodd i Bygland. Her begynte han som lærer på skogskolen, men etter hvert ble han selvstendig næringsdrivende med skogs-  og sagbruksdrift som arbeidsplass.

Mannsmøtene har slått virkelig godt an. Og denne gangen vil ei lokal sanggruppe formidle ord og toner som gjør at vi får lyst til å sitte sammen og fordøye litt god mat. Og det blir det.

Jeg viser til annonse i dagens avis og ønsker dere mannfolk velkommen på Birkeland bedehus, – og så er vi uten damer!

 

Oddvar Glidje