Kamerun-pastor med master

Misjon sett fra afrikansk forskersynspunkt

Torsdag 20. september får Birkenes besøk fra Kamerun, pastor Salomon Njimagoum. Han hører til folkegruppen tikar og er 3. generasjons kristen i et område sterkt preget av norsk misjon.

De siste to åra har han studert ved VID i Stavanger og er nå i gang med sin masteroppgave i teologi. Temaet i avhandlingen er å finne ut mer om virkningen av misjonærenes arbeid, ikke bare når det gjelder det religiøse med for eksempel hvor mange som er blitt døpte og medlemmer av kirka; men hva dette har betydd for folket og samfunnet generelt.

Hva har det betydd for den sosiale og økonomisk utvikling for denne folkegruppa og dette området? Dette er ny kunnskap fra en som ser på virkningen av misjonens innsats fra innsiden. Vi kan glede os til en interessant kveld.

Salomon er 32 år, gift, har to barn. Studiene i Norge vil kvalifisere ham for en mer ledende stilling i kirken enn vanlig menighetsprest

John Gunnar Raen