Semesteråpning for kirke og bedehus

Birkeland Bedehus inviterer til semesterstart søndag ettermiddag.

SANG: Elise Sløgedal vil glede oss med sin sang på søndagens møte.

SANG: Elise Sløgedal vil glede oss med sin sang på søndagens møte.

KIRKE OG BEDEHUS.
– Har du et håp om en dimensjon i livet ditt utenom din egen lykke, yteevne og tilstrekkelighet? Har du en tro på at Gud kan være tilstede i ditt liv? Med virksomheten i kirke og bedehus ønsker vi at du skal få møter med Gud som kaller seg din Far og Jesus som kaller seg din Frelser og venn. Gud ønsker også at vi skal ta vare på hverandre i et fellesskap. Søndag ettermiddag, på Birkeland bedehus, markerer vi at virksomhet starter opp igjen etter sommeren. Rune Galteland vil dele med oss tanker rundt en slik oppstart. Elise Sløgedal vil glede oss med sin sang: hun er en Birkelandsungdom som forbereder seg på rollen som Sonja i «Reisen til julestjernen» (Kilden). Det vil bli kollekt til bedehuset og servering. Vi håper hele storfamilien kommer, og ønsker spesielt deg velkommen!
Inger P. Birkeland