Ja til vindkraft

EON: Trygve Raen leder det lokale næringslivets styringsgruppe. Her i samtale med Iris Eski og Lars Borisson fra Eon, og Kjell Rune Nakkestad som er lokal innleid konsulent for energigiganten.

Olje- og energidepartementet stadfester konsesjon til vindkraft i Birkenes.

– Eon er meget tilfredse med Olje- og Energidepartementets beslutning. Vi ser at det er gode muligheter å realisere et lønnsomt vindparkprosjekt i Oddeheia Bjelkeberg, skriver selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Eons innleide konsulent i Norge, Kjell Rune Nakkestad, forteller om glede rundt førjulsbudskapet, og understreker at dette er noe Eon har arbeidet godt mot.

En rekke instanser har klaget Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) avgjørelse om å gi Eon konsesjon, inn for departementet. Fredag ble Eon informert om at departementet ikke tar klagene til følge.

– Vi ønsker å realisere dette prosjektet på best mulig måte i samarbeid med næringslivet i Birkenes igjennom prosjekt vindmuligheter og Birkenes kommune, heter det i en ordknapp pressemelding.

Det varsles samtidig pressekonferanse på kommunehuset på Birkeland lørdag formiddag.