Folksomt på Nesbu

NESBU: Folksomt på verandaen når seniorene kommer.

Ikke mindre enn 27 seniorer fant sine sitteplasser på verandagolv, -stoler og -trappetrinn ved huset til tidligere eier Eirik Nesbu.

Her hadde vi lang matpause mens Eirik møtte opp i ens ærend for å fortelle om farsgården ved Nesbuvannet i Herefoss: «Nesbu ble første gang nevnt i 1642 og har opp gjennom årene hatt mange eierskifter. Et nes med en bu ute i vannet er muligens opprinnelsen til gårdsnavnet.

Gjennom tidene har det bodd dyktige håndverkere på gården blant annet smeder, og min far, Knut, smidde hestesko. Nesbuslekta kom til gården i 1880, og det var oldefar som bygde det nåværende gule huset. Vognskjul, bryggerhus, smie, badstue og mølle hørte til gården som for øvrig drev med naturalhusholdning med dyrking av poteter og havre. Skoleveien til Væting var tung og slitsom vinterstid på ski over det kilometer lange Heimdalsvannet og bakkene nedover Lilleheimdal.»

Spaserturen denne torsdagen, 26. april, startet ved Stemkilen ved Lille heimdalsvannet. Kjell Eirik Stoveland fortalte at tråder helt ned til gården Stoveland gjorde det mulig å åpne stemmen. Den nærmere 2 kilometer lange bomveien inn til Nesbu ble ferdigbygd i 1976.

Vi stoppet opp ved den tidligere plassen Moltemyr som ifølge Kjell Eirik ble ryddet i 1821 av Thomas Knutsen Stoveland og siden solgt til Magnus Stoveland. Stedet Eikenes, ryddet i 1878, fikk trolig navnet etter eike som var en liten robåt med flatt og bratt akterspeil.

Kjell Eirik orienterte om slekter og folk på Eikenes, arbeid på bruket med 2 kyr og Per, en driftig og effektiv tømmerhogger gjennom 50 år som var flink til å ta vare på skogen og ble en ettertraktet skogsarbeider.

Om strekningen var kort å gå, totalt i underkant av fire kilometer, bød turen på nye opplevelser på steder der mange av oss tidligere ikke hadde vært.

 

Knut Geir Aas