Vil kutte i eiendomsskatten

Sett ned eiendomsskatten nå, skriver Gunnar Høygilt (H) i dette leserbrevet.

LESERBREV: I siste formannskapsmøte ble politikerne informert om at de ville ha cirka 20 millioner kroner å disponere fritt når årsregnskapet for 2016 kommer til politisk behandling i juni.

2016 ble et «klondyke-år» for hele kommune-Norge, og spesielt for Birkenes passet dette bra. At det alt vesentlige av dette legges på fond eller settes av til ekstra nedbetaling av gjeld, er neppe en helt feil antagelse.

Selv ikke Høyre trodde 2016 ville bli så bra som det ble, men vi så allerede i budsjettbehandlingen for 2017 at det tegnet til å bli et betydelig overskudd og langt mer enn budsjettert til fondsavsetninger i 2016. Høyre foreslo derfor et budsjett for 2017 uten økning i eiendomsskatten, men dette ble stemplet som uansvarlig av posisjonen.

Ap, KrF, Sp og V sikret flertall for en økning i eiendomsskatten for hus og hytter på cirka 15 prosent, hvilket gir drøye to millioner i ekstra skatteinntekter i 2017.  Birkenes er på vei mot norgestoppen i skattenivå! Høyre ba i kommunestyret 16. mars ordføreren om å sette eiendomsskatt på sakskartet før sommeren. På kommunestyremøtet på Herefoss 4.mai kunne han bekrefte at det ville komme en sak om dette til kommunestyret 22.juni. Høyre vil gi ros til ordføreren for dette.

Høyre mener det er rom for å justere ned eiendomsskatten for 2017 nå. KS-advokatene har signalisert at det er en åpning for å justere ned, men ikke opp, i løpet av året. Høyre vil konkret foreslå at eiendomsskatten 2017 justeres ned både for verker og bruk/næring og hus/hytter med én promille. Det betyr cirka 14 prosent i reduksjon for næringslivet og cirka 21 prosent for hus/hytter.

I kroner for kommunen vil dette bety anslagsvis 2,5 millione mindre eiendomsskatt enn i 2016. Det bør være fullt mulig å leve med.

Høyre vil at Birkenes skal være en attraktiv kommune, både å bo i og drive å drive næring i. Høyre tror ikke eiendomsskatt på vei mot norgestoppen er resepten for å nå det målet, og mener derfor det er viktig for politikerne å gi et klart signal både til næringsliv og privatpersoner om at Birkenes ønsker å være konkurransedyktig både på kommunale avgifter og ikke minst på eiendomsskatt.

Vi håper på et solid flertall for vårt forslag, og gleder oss til en konstruktiv og god debatt frem mot, og ikke minst i kommunestyret 22.juni.

 

Gunnar Høygilt

Gruppeleder Høyre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!