Vil flytte legevakta

Odd Gunnar Tveit (Frp) og resten av partiet vil etablere legevakt i Lillesand.

– Vår oppgave som politikere, er å tilrettelegge best mulig for våre innbyggere. Med det nye tilbudet vil det bli kortere reisevei og raskere behandling, sier gruppeleder Arne Gulbrandsen i Lillesand Frp.

Partiet ønsker at det skal etableres en ny legevakt i Lillesand, i samarbeid med Aleris som holder til i bygdas kjøpesenter på Tingsaker. Aleris har nylig åpnet et fullverdig helsehus som tilbyr legekonsultasjoner, sykehusvirksomhet og radiologitjenester.

– I tillegg til at det blir kortere kjøretid, er det også en strekning uten bompenger og parkeringsavgift. Det er dobbelt så langt fra Birkeland til Kristiansand, som det er fra Birkeland til Tingsaker. Det vil bli rimeligere for pasientene i Birkenes Kommune, sier Odd Gunnar Tveit i en pressemelding.

Partiet holdt pressekonferanse i Lillesand mandag kveld. Der kom det fram at Lillesand kommune i dag betaler 4,9 millioner kroner for å være tilknyttet Kristiansand legevakt. Fremskrittspartiet ønsker at Birkenes, Grimstad og Lillesand går sammen om den nye legevakta.

– For Fremskrittspartiet handler det også om valgfrihet. Folk må kunne bestemme selv om de vil sitte i mange timers ventekø i Arendal eller Kristiansand, eller få rask behandling i Lillesand. Det vil være en vinn-vinn-situasjon for alle parter, ved at en ny legevaktsordning også vil avlaste de eksisterende legevaktene som allerede er sprengt, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Partiet varsler at de vil fremme et politisk forslag om ny legevakt i de tre aktuelle kommunene denne høsten.