Derfor stemmer jeg Frp

ARKIV: Martin Konstali (Frp) fremmer et forslag i kommunestyret. Anders Christiansen (Ap) til høyre.

For mer eller mindre nøyaktig fire år siden overtok Høyre og Frp regjeringskontorene.

LESERBREV: Siden den gang har det luktet asfalt på hele Sørlandet, ja i hele Norge. Veier skal ikke bare bygges, de skal også vedlikeholdes. Vedlikeholdsetterslepet på norske veier er redusert for første gang på flere tiår. I tillegg har vi vedtatt firefelts-motorvei gjennom hele Agder og helt til Oslo. Veien skal være ferdig innen 12 år. Reisetiden fra Birkeland til Oslo vil da være under tre timer.

Bilavgiftene er senket med 1,5 milliarder kroner. Frp er bilistenes parti. Norge er et langstrakt land og vi er helt avhengige av bilen. En stemme på Frp er en stemme på en enklere og billigere bilhverdag.

Eiendomsskatt er usosialt, urettferdig og ødelegger våre boligpriser. Birkenes er et skrekkens eksempel på hvor høy eiendomsskatten kan bli når Arbeiderpartiet setter i gang. Frp vil forby eiendomsskatt. Skatter og avgifter er redusert med over 22 milliarder kroner de siste fire årene.

Vi har fjernet arveavgiften, du skal ikke betale skatt på penger dine foreldre allerede har skattet av. Båtmotoravgiften og årsavgiften på campingvogn er fjernet. Videre har vi kraftig redusert omregistreringsavgiften på bil. Enkelte hevder at vi kun gir skattelettelser til de aller rikeste, ikke vet jeg mene jeg tviler på at det er de alle rikeste som kjøper flest bruktbiler. Skattene og avgiftene skal videre ned, ikke opp.

Frp har gjennomført den strengeste innvandringspolitikken noensinne. Sylvi Listhaugs strenge og rettferdige innvandringspolitikk har ført til at vi ikke har svenske tilstander i Norge. Frp vil fjerne dagens særfordeler for flyktninger. Fremskrittspartiet ønsker ett sett regler som gjelder for alle. Vi mener det er urettferdig at innvandrere uten videre skal få bedre rettigheter enn nordmenn. En stemme på Frp er en stemme på Sylvi Listhaugs fornuftige innvandringspolitikk.

Vi i Frp er stolte over vår kristne kulturarv og vil gjøre det obligatorisk for alle skoler å avholde skolegudstjenester. Vi vil beholde bokstaven, K, i KRLE. Videre ønsker vi mer valgfrihet i en teoritung skole og at sidemålet blir valgfritt. Frp vil forby hijab i grunnskolen, det hører rett og slett ikke hjemme i Norge.

Frps politikk er rett og slett den mest fornuftige.

Stem på Sylvi Listhaug, stem på Ketil Solvik-Olsen og gjør som meg, stem Frp på mandag.

 

Martin Konstali

Leder, Birkenes Frp

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!