Leserinnlegg fra Odd Gunnar Tveit (Frp) om lukka formannskapsmøte og fjerning av vannledning fra Jarle Håkedals tomt på Tollnes: – Administrasjonen prøvde å skremme oss til å stemme oss til å gi avslag

Odd Gunnar Tveit er gruppeleder i Birkenes Fremskrittsparti, og sitter i både kommunestyret og formannskapet.

Dessverre ble formannskapsmøte lukket i saken om vannledningen på Tollnes. Så jeg gir ikke informasjon fra det hemmelige møtet. Bare innlegget jeg holdt i formannskapet. Det er for å informere innbyggeren om saken sånn som jeg ser det.

Ordfører.

Jeg har besøkt Jarle Håkedal i sammen med Gunnar Hauge. Håkedal har gått igjennom alle papirene fra 1988 da Ole Hauge kjøpte eiendommen til i dag. En full perm. Håkedal gikk igjennom alt fra tomta ble kjøpt og til den ble tinglyst i 1995, til sammen 7 år. Litt tid må en regne med på grunn av at der var lite folk på oppmålinga i den tiden. Menn sju år er mye, og det var kommunen som hadde tatt på seg ansvaret med å tinglyse tomta. Kommunen har tinglyst erklæringen om ledningen på Ole Hauges tomt uten å få underskriften av Hauge. Så den tinglysinga er verdilaus etter mi meining.

Det er klart at Ole Hauge ikke ville tinglyse vannledningen på tomta si, for da er tomta nesten heilt verdilaus.

Sånn som jeg tror har skjedd. Det har blitt ei krise når Bakkemoen mista vannet og den gamle vannledningen lå voldsomt dypt. Så har kommunen kontakta Ole Hauge om en midlertidig ledning. Ole var grei og sa ja. Sånn som jeg tenker, så kan midlertidig være mange år. At planen til kommunen var at den kunne ligge der til det skulle bli bygging på tomta. Så mange tider er det plutselig andre ting som haster mere. Alle stoler på kommunen, at de ikke driver med fanteri. Vi burde iallfall det.

I august var der ett enstemmig formannskap som sa at administrasjonen skulle få til en avtale med Håkedal og Hauge. Så har ikke administrasjonen gjort som formannskapet sa. Administrasjonens oppgave var å få til en avtale med grunneierne. De kontaktet Håkedal, men kravene til Håkedal om at vannledningen måtte vekk var for voldsomme. Hvis en skal få til en avtale med grunneier så er det en fordel å ha ordentlige forhandlinger. Hvis en ikke forhandler så vet en ikke om en kunne få et kompromiss. Håkedal og Hauge ønsker å få til en avtale. De ønsker ikke noe sjau. Bare å få bort den midlertidige ledningen, og at de kan få utnyttet tomta til næring.

Kommunen trenger næringstomter på Birkeland. Jeg ønsker ikke at alt av næring skal flyttes til Lillesand.

En dag før siste kommunestyre fikk kommunen tilbud fra Håkedal om kjøp av bygg på Tollnes og halve tomta. Jeg kan ikke huske at det ble informert om det i kommunestyret. Prisen var 5 millioner og billigere enn på Tveide.

Sist formannskap så ble møtet lukket, og administrasjon prøvde å skremme oss til å stemme oss til å gi avslag på å fjerne vannledningen. For meg virker det motsatt. Jeg blir provosert og jeg skjønner at kommunen har en dårlig sak.

Jeg mener rådmannen må overta saken, for de som har hatt saken har ikke gjort arbeide sitt.

Hvis dette blir i orden og grunneier får utviklet tomta så kanskje vi får mere i eiendomsskatt og skatter enn vi har betalt ut. Kanskje rettssaken blir dyrere enn det koster å flytte ledningen. Hvis vi taper så kan vi allikavel måtte flytte ledningen.

Selvfølgelig så er jeg også redd for at kommunen får tilsvarene saker i framtida. Men vi kan ikke behandle grunneier dårlig for å hindre andre i å kreve det samme.

__________________________________

LESERINNLEGG
Odd Gunnar Tveit
Gruppeleder i Birkenes Fremskrittsparti