Uldal investerer for framtida

SATSER: Fabrikksjef Atle Uldal og administrerende direktør Tore Hansen.

Investerer i ny maskinpark til 35 millioner kroner i jubileumsåret.

– Her snakker vi kjerringa mot strømmen – og det er herlig å starte et nytt år med en så positiv beskjed til lokalsamfunnet og lokale arbeidstakere, sier Torunn Mangseth, markedsføringssjef i Byggma-gruppa, som eier Uldal på Birkeland.

Vindusprodusenten har lagt bak seg hele 75 år, og benytter jubileumsåret til å ruste seg for fremtiden. 35 millioner kroner skal brukes til å forbedre maskinparken, og øke kapasiteten.

– I tider hvor næringslivet sliter og det i all hovedsak er nedbemanninger det snakkes og skrives om – er det veldig spennende å være del av norsk industriproduksjon som virkelig satser, sier Mangseth.

Det investeres nå i maskinutstyr for kapping, profilering og beslagsutfresing av vindusprofiler. Alt nytt utstyr vil ha full integrasjon med Uldal sitt ordre- og produksjonssystem.

– Maskinene som skal installeres kommer fra Homag og Reinhardt som begge er solide og anerkjente tyske maskinprodusenter. Uldal vil etter gjennomføringen av investeringen få en mer fleksibel og effektiv produksjon og vil tilby kortere leveringstid. I tillegg vil produksjonskapasiteten kunne økes betraktelig, påpeker konsernsjef Geir Drangsland i Byggma i en pressemelding.

Startet som snekkerverksted

I gamle dager var det slik at hjørnesteinene var viktige i et byggverk. Nettleksikonet Wikipedia gir svar på alt og har til og med en definisjon på dette. «Hjørnestein er en betegnelse som i sin opprinnelige og konkrete betydning refererer til de fire tilhugde grunnsteinene som utgjør de utvendige hjørnene i et fundament av murverksflater som skal bære en konstruksjon».

Hjørnesteinsbedrift har også fått sin definisjon: «Hjørnesteinsbedrift, bedrift som er stor i forhold til det samfunnet den ligger i og derfor er avgjørende for sysselsetting og utvikling av lokalsamfunnet».

Uldal passer godt inn i definisjonen. Atle Uldal, som har arbeidet ved bedriften siden 1984, og i dag er fabrikksjef forteller at det var onkel Gunnar som starta opp bedriften i 1942.  Da var det et lite snekkerverksted på Strøget, og alle bygder med respekt for seg selv hadde snekkerverksted. Den gang produserte man alt som folk hadde behov for.

På Strøget på Birkeland ble det produsert både møbler, senger, skap, og ellers hva folk på Birkeland hadde bruk for. I 1953 begynte man så smått også å produsere vinduer og dører, og på 60-tallet spesialiserte man seg til bare å produsere vinduer og dører.

Uldalslekta har stått sentralt i utvikling av fabrikken, som i dag ligger på topp fem plassering i Norge hva omsetning angår.

Må vokse

– Det har vært en mengde små lokale snekkerbedrifter rundt om i landet, og veldig mange som har beskjeftiget seg med dører og vinduer.  Noen har vokst seg store, andre har måttet innstille og atter andre driver fremdeles smått. Uldal vokste seg store i vindusbransjen på 70- og 80-tallet, ikke minst på grunn av Kolbjørn Uldal sin vilje til å investere i nye maskiner og produksjonslokaler, sier Atle Uldal til Birkenesavisa.

– Så går ikke an å leve lykkelig som liten?

– Hvis vi skal overleve og fortsatt være en hjørnesteinsbedrift på Birkeland, kan det nok ikke nytte å være liten, sier Uldal.

I 1995 solgte Kolbjørn Uldal hjørnesteinsbedriften til Ugland konsernet. Det varte imidlertid bare 9 år. I 2004 ble bedriften overtatt av nevnte Byggma, som er et ledende byggevarekonsern i Norge med hovedkontor i Vennesla.

Nå er Uldal fabrikker med sine hundre ansatte en del av et konsern med rundt 1.000 ansatte og en omsetning på rundt 1,5 milliarder kroner.

– Hvordan overlever man i bransje med så store svingninger som det er i byggebransjen?

– Vi satser mye på produktutvikling. Vi har siden 2009 vært ledende når det gjelder energieffektive vinduer, og forsker kontinuerlig for å utvikle enda smartere vinduer, sier Tore Hansen.

Fortsatt tre-fokus

Han er administrerende direktør ved bedriften, og opptatt av strategier – både kortsiktige og langsiktige. Dessuten er det jobben hans å få Uldal vinduer til å fungere godt i Byggma konsernet. Byggma eier produksjonsbedriftene Forestia, Huntonit, Uldal, Masonite Beams, Scan Lamps og Aneta Belysning, samt salgsselskapet Huntonit i Sverige.

– Strategien for fremtidig vekst i vår del av konsernet er å ansette selgere med kompetanse på både produktene våre og markedet vi opererer i. De siste årene har vi økt fra to til syv selgere, og det har gitt resultater.  Vi har faktisk økt omsetningen med mellom 60 og 70 prosent ved hjelp av høy kvalitet på produktet og dyktige selgere.  Det har da igjen resultert i at vi har ansatt mellom 30 og 40 nye medarbeidere de siste 12 til 15 månedene, sier Hansen

Og direktøren fortsetter å fortelle om langsiktige planer og strategier som også er nødvendige.

– Norge er ikke en isolert plett i Europa og vi merker godt konkurransen fra Polen og de baltiske land, og den vil nok ikke bli mindre i fremtiden. For å være konkurransedyktige i fremtiden må vi ha fullt fokus på kundeservice gjennom hele organisasjonen vår. Samtidig er det viktig for oss å kunne produsere mer effektivt i fremtiden enn det vi klarer i dag, sier Hansen

Rundt fem prosent av omsetningen til Uldal er PVC-vinduer som de importerer fra Polen.

– Men for oss ligger fremtiden i vinduer av tre, og vi legger opp strategier deretter. Men noen av strategiene må vi holde litt for oss selv, sier Hansen.

Trygg og god arbeidsplass

– Uldal forekommer å være en trygg og fremtidsrettet arbeidsplass?

– Vi arbeider kontinuerlig med HMS – helse, miljø og sikkerhet, Jeg har inntrykk av at folk trives og er her, både for bedriften og for hverandre, sier Hansen.

Han forteller at sykefraværet har gått ned de siste tre årene, og kurven peker fremdeles nedover. For han er det en indikasjon på en sikker, trygg og trivelig arbeidsplass. Selvfølgelig er det noen som slutter, men utskiftingen er ikke på noen måte urovekkende høy.

– Vi har i flere år arbeidet aktivt med LEAN – en produksjonsmetodikk som i sin tid ble utviklet hos Toyota. Enkelt sagt er dette forbedringsarbeid satt i system, forteller Uldal.