Valget av barnehagetomt

ORDFØRER: Anders Christiansen (Ap).

Ny barnehage i sentrum har vært tema en stund.

Ny barnehage har vært tema siden Birkeland barnehage fikk tilsyn i 2015 og deretter tidsavgrenset godkjenning fram til 31. desember 2017. Siden har barnehagen gått på dispensasjon.

Administrasjonen har jobbet med å finne egnet tomt og politisk har flertallet ønsket en sentrumsnær tomt som kan erstatte dagens Birkeland barnehage. Administrasjonen la for ett år siden fram planer om å utrede barnehage i Smedens Kjerr-området. Nærmere bestemt 21. juni 2018. Det var i den forbindelse det kom opp forslag om å se på barnehage på Tobias Jorde.

Tobias Jorde som alternativ ble nedstemt 11 mot 10 stemmer slik at sommeren for et år siden var det kun Smedens Kjerr som skulle utredes til barnehagetomt. Dette ble gjort fra administrasjonens side og lagt fram i november 2018. Da var vi kommet fram til budsjettet og med de dystre økonomiske tider ble det besluttet at alle investeringer skulle gjennomgås for å se på mulige innsparinger. Særlig for å se om vi kunne utsette og rive bygningene i Smedens Kjerr 60-66 og 70-76. Rivningen av disse bygningene ville medføre at de måtte erstattes. Håpet var at vi kunne utsette disse investeringene.

Det var i den forbindelse jeg foreslo at vi skulle se på plassering av barnehage på idrettsplassen igjen. Vi hadde en svært god dialog med idrettslaget. En stor takk til dem, men det politiske spillet rundt denne løsningen gjorde det tilnærmet umulig. Skulle vi klare å lande en løsning, en løsning de ansatte i Birkeland barnehage hadde ventet på i lange tider, så var det å lande et flertall for Smedens Kjerr.

Det har også vært stilt spørsmål ved om vi ikke kunne ruste opp den eksisterende barnehagen. Av to grunner hadde det ikke vært en god løsning.

  • Vi fikk ikke garantier for langtidsleie.
  • Vi kunne ikke utvide og få en større barnehage.

Små kommunale barnehager er utfordrende for en kommune. Da driftsutgiftene til de kommunale barnehagene danner grunnlag for utbetaling av tilskudd til de private barnehagene. Av den grunn vil vi i år få et ekstra utlegg på 3,5 millioner. Dette skyldes i stor grad at vi ikke har klart å optimalisere Birkeland barnehage. Enda en viktig grunn til å få en ny, stor kommunal barnehage.

Det har også vært stilt spørsmål rundt trafikk og trafikksikkerhet.

Først trafikksikkerhet. Det er fartsgrense på 30 kilometer i timen i området. Fartsgrensene skal holdes. Der har vi alle et ansvar. Trengs det ekstra kontroller så kan det etterspørres fra politiet. Trafikkdumper vil også være naturlig at blir lagt i denne forbindelsen

Trafikk. Det vil være naturlig at mange av dem som bruker barnehagen jobber i sentrum eller i nærområdet. For mange av dem blir det ikke en ekstra tur. Ellers vil jeg si at det er ikke ofte man må stå mer enn et halvt minutt i kø på Birkeland sentrum. Det kan føles slik innimellom, men ser man realitetene i øyene så har vi ikke et køproblem på Birkeland.

 Anders Christiansen

Ordfører Birkenes