Tenk på alle

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Ha hjerte for hele befolkningen.

LESERBREV: Tanker omkring vindmøller på Oddeheia og Bjelkeberg. Vestsida av riksvei 41 – Telemarksveien.

Jeg har med forferdelse lest om Eon`s forsøk på «smøring» av våre politikere. Må klype meg i armen – er dette virkelig i min kommune? Jo, det står der, svart på hvitt – i Birkenesavisa og Lillesandsposten.

Eon tilbyr økonomisk bidrag, i stor størrelse, mot å få politikernes velsignelse til utbygging. Glupe som Eon`s representanter er, frir de til alle med ulike interesseområder.

Dette favner fra, bidrag til bedre trafikksikkerhet, tursti ved Herefossfjorden, grusing/kalking i Tovdalselva (gjøres allerede), flerbrukshus – Engesland, til varmestue/smørehus på Toplandsheia.

Dette er noe av det som nevnes som «avbøtende» tiltak og kompensasjon mot møllenes visuelle forsøpling og bråk. Det sier seg selv at dette ikke hjelper beboere og hyttefolk, mot ulempene, i berørt område.

Kjenner godt til dette fra reisemål i Tyskland, der vi bor cirka en kilometer fra møllepark. Møllene kan, til tider, lage meget høye lyder. Da er det liten trøst i å tenke på periodene uten bråk. Les snittverdi.

Leser også at kommunen har fremforhandlet en avtale med Eon, som ifølge ordføreren skal være en av landets beste. For meg er dette helt uforståelig, dersom Lillesandsposten og Birkenesavisa har referert rett. I min verden ligger det lite forpliktelse i ord som: Legge til rette for – kan – Tillater – har intensjon om – osv.

Tilslutt vil jeg henstille til dere våre folkevalgte, sett dere godt inn i denne viktige saken/avtalen.

Tenk på de enorme konsekvenser din stemme kan medføre for mange. Har heldigvis fremdeles tiltro de fleste, at dere har sterk nok rygg til å stå imot kortsiktig, økonomiske tiltak. Mot dette, ikke reverserbare vindkrafteksperiment.

Sett ikke et helt lokalsamfunn i stikken.

Vis at Birkenes er bygda, som har hjerte for HELE befolkningen.

 

Else Berit Berge

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!