Store planer i sentrum

FØRSTE BYGGETRINN: Illustrasjonen viser første byggetrinn til venstre som omfatter blokkene lengst borte fra Tomta og Strøget. Byggetrinn to består av blokkene nærmest Tomta.

Planlegger 47 leiligheter og 1.800 kvadratmeter næring.

Det er EDB Invest som nå legger fram storstilte planer for eiendommene som grenser til Tomta på Birkeland. Eldre hvite trehus blir foreslått byttet ut med moderne nybygg i fire etasjer.

Investeringsselskapet eies av Robert Birkeland, Tor Edvin Dahle og Rolf Aadne Eikenes. Sammen har de hyret sivilarkitekt Gunnar Knutsen i Kristiansand til å utvikle området.

– Mange har spurt og vist interesse for de har jo forstått at noe er på gang. Dette er jo sentrumsnære tomter som er solrike og har en flott utsikt. Jeg vil si det er noen av de flotteste tomtene på Birkeland, sier Robert Birkeland til Birkenesavisa.

To byggetrinn

Området som foreslås bebygget på nytt måler knappe seks dekar, og dersom planene blir vedtatt kan utbyggerne få plass til 47 leiligheter og 1.800 kvadratmeter næringslokaler. Utbygginga er foreslått å gjennomføres i to byggetrinn.

– Tegningene ser kanskje litt dramatiske ut, men man må ha en helhet når vi søker om noe. Vårt første trinn er å bygge blokkene mot vest, og se an salget. Blokkene ut mot Tomta kommer først i andre byggetrinn, sier Birkeland, og legger til:

– Vi håper dette blir godkjent politisk nå, for vi har fulgt den nye sentrumsplanen. Når det er godkjent går vi i gang med å selge, og er interessen til stede blir det byggestart. Det er alltid vanskelig å spå hvor stort trøkket vil bli.

– Hva kan du si om prisen på prosjektet?

– Det er kostbart, men vi har ikke fått noen priser fra entreprenørene. I første omgang er det jo en eller to blokker som skal bygges, og dette må tas trinnvis når bygda er klar, sier Birkeland.

Parseller og solceller

Mellom de seks bygningene er det planlagt et gårdstun som i søknadspapirene omtales som halv-privatisert. Arkitekt Knutsen påpeker at området på dagtid bør være åpent for folk slik at butikker og kafe kan gi liv til det indre gårdsrommet.

Det skal etter hvert anlegges sandlekeplass i gårdstunet og møblerte oppholdsarealer for beboere og besøkende. Arkitekten forslår også å anlegge parsellhager for spesielt interesserte. Utbyggingen utløser et krav om 97 nye parkeringsplasser, og samtlige er plassert under bakken. I tillegg er det foreslått 15 plasser for korttidsparkering langs gata.

Fasadene får trepanel og glass, og nødvendig beslag. Yttervegger og innervegger er i tre bindingsverk. Tak får trepanel og solcellepaneler, som utgjør cirka 10 kvadratmeter solcellepanel per leilighet.

Fokus på tre

I den nye sentrumsplanen for Birkeland slås det fast at hovedmaterialet for ny bebyggelse skal være tre. Dette har utbygger gjort sitt beste for å oppfylle, skal vi tro søknadspapirene.

– Utbygger har lang erfaring innen utbyggfagene og ønsker å bruke denne erfaringen og de kontakter de har innen byggenæringen. Man er usikker på de økonomiske og tekniske konsekvenser ved bruk av massivtre i et så stort prosjekt, skriver Knutsen, og legger til:

– I første byggetrinn vil byggherren bruke betong i lydskillevegger og dekker. I fjerde etasje vil man sende ut anbud på alternative konstruksjoner. Her vil man prøve ut et alternativ med massivtre i bærende konstruksjoner, og få de nødvendige erfaringer. Med bakgrunn i dette, vil byggherren vurdere å bruke massivtre i andre byggetrinn.

Ønsket offensiv

– Det er med glede vi ser at EDB Invest tar grep i utviklingen av Birkeland sentrum. Skissene som foreligger, vitner om en offensiv vi ønsker velkommen, skriver rektor Gunnar Birkeland ved Folkehøgskolen Sørlandet.

Verken folkehøyskolen eller noen av de andre naboene protesterer mot planene. Det gjør derimot Gunnar Thorkildsen som protesterer mot at hans hus er foreslått revet for å gi plass til nybyggene. Thorkildsen eier tomta på hjørnet vendt mot Birkenes regnskapskontor.

– I kommunens reguleringsplan er det en forutsetning at bygningene mot tomta skal rives for at trafikkplanen skal kunne gjennomføres. Vi har derfor valgt å vise en helhetlig bebyggelse for hele området, og har derfor tatt med denne eiendommen i planen, skriver arkitekt Gunnar Knutsen i søknaden til kommunen.

Robert Birkeland forteller Birkenesavisa at de er i dialog med Thorkildsen om dette. Når det gjelder næringslokalene som er plassert i første etasje er lite spikret, men potensialet stort.

– Jeg vil ikke si vi har noen interessenter på næring, men vi ser for oss alt fra småbutikker, frisører, tannlege og den slags ting. Jeg tror ikke vi skal se for oss noen store sportsbutikker eller den slags, men heller en kaffe eller kiosk, sier Birkeland, og oppfordrer kommunen til å flytte:

– Jeg mener sørvistorvet bør flytte ned ditt folk er. Ikke nødvendigvis til vårt prosjekt, men til en plass i sentrum.