Presenterer stramt budsjett

BUDSJETT: Rådmann Anne Stapnes gir ordfører Anders Christiansen (Ap) budsjettforslaget for 2017. Før nyttår må politikerne vedta det endelige budsjettet for neste år.

Rådmannens forslag til budsjett inneholder stramme rammer over hele fjøla.

– Dette er et budsjett som viser at vi er på rett vei, og at det går i tråd med planene våre. Det synligjør også at de tiltakene vi har gjort i år har gitt resultater, sier rådmann Anne Stapnes til Birkenesavisa.

Omtrent alle tjenestesjefene poengterer at rammene er stramme, når Stapnes presenterer budsjettet for politikerne i kommunestyret. Rådmannen påpeker at kommunen fortsatt må jobbe hardt og godt på sikt for å få en robust økonomi.

– Samtidig som nye utfordringer kommer til å dukke opp, så må vi iverksette tiltakene vedtatt gjennom prosjekt balanse, sier hun.

– Finnes det lyspunkter i budsjettet?

– Ja, det er et lyspunkt i seg selv at vi er på rett vei. Vi må bygge stein for stein for å nå målet om et godt lokalsamfunn i Birkenes, sier Stapnes.

Første gang i pluss

Fortsatt er det mantraet om å øke inntektene som gjelder. De statlige overføringene er etter rådmannens syn for lave og den langsiktige gjelda for høy til at kommunen kan tilby lovlige og forsvarlige tjenester uten eiendomsskatt.

– For første gang så lenge jeg har jobbet her, kan vi presentere et budsjett med positivt brutto driftsresultat. Vel og merke ikke særlig stort, men 1,3 millioner kroner på riktig side, sier økonomisjef Tom Olstad.

Det tilsvarer 0,3 prosent av kommunens inntekter, og Olstad er klar på at nasjonale føringer tilsier at kommunen i framtida bør ha et driftsresultat på 1,7 prosent.

Ikke sunt i lengden

– Budsjettet har en stram ramme som innebærer risiko for at vi ikke klarer å holde en sunn verdiforvaltning, spesielt på bygg og vei, sier teknisk sjef Halvor Nes.

Hans budsjett blir redusert med 2,25 millioner kroner fra 2016 til 2017. Sektoren med størst budsjett, skole og barnehage, får sitt budsjett redusert med rundt 700.000 kroner.

– Det er en utfordring å gjøre jobben når rammene oppleves som knappe, og noen ganger ikke-eksisterende. Vi klarer ikke å arbeide forebyggende på den måten vi ønsker med dette budsjettet, sier oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen.

Tilfreds sendemann

Under budsjettpresentasjonen torsdag er også assisterende fylkesmann Tom Egerhei.

– Dette er nok første gang jeg har simultan kommentert et kommunebudsjett, så det må dere ha i mente. Men det virker som dere har tatt innover dere at dere ønsker dere ut av ROBEK, og vil gjøre jobben, sier han til administrasjonen, og legger til:

– Skal alle innsparingspostene realiseres, krever det stram styring. Det overordnede signalet fra oss er at denne linja dere nå legger dere på er god.

Han mener rådmannens forslag oppfyller kravene til realisme og balanse, og påpeker at de samme kravene gjelder for et eventuelt endringsforslag fra politikerne.

– Selv om dere blir utmeldt av ROBEK er ikke alle sorger slukket. Det må fortsatt arbeides hardt, sier Egerhei.