Repetisjon av behov

Kommunens bygg forfaller.

BIRKENESAVISA MENER: Ordene tilhører kommunalsjef for samfunnsutvikling, Halvor Nes, og falt under temamøtet om kommunens budsjett onsdag forrige uke. Møtet er det siste i en rekke av temamøter som er arrangert med kommunens administrasjon og politikere som deltakere.

Vi oppfatter møtene som nyttige, og en mulighet til å skaffe et bredere og bedre bilde av hvordan det står til med Birkenes kommune. Også for politikerne må dette være nyttig, selv om det er mye informasjon å ta til seg for de folkevalgte som styrer kommunen.

Under forrige møte, i slutten av mai, orienterte kommunalsjef for oppvekst Marianne Moen Knutsen om den prekære situasjonen som Birkeland skole må ta innover seg. Allerede i 2022 kan befolkningsvekst gjøre at skolen må ha plass til én ekstra klasse, før en topp i antall elever nås i 2025.

Da Knutsen etter sommerferien ba politikerne omdisponere midler for å lage en utredning om konsekvenser og mulige løsninger på saken, var skolesaken for mange et glemt minne. Mange måtte ha en påminner om hvorfor skolen faktisk trenger et større areal.

Derfor er det nok lurt at Nes igjen, og igjen påpeker at kommunens bygg forfaller. Som han sier selv: «Dette har dere hørt før». Budskapet denne gang er vel og merke konkretisert. Nes påpeker at kommunen bare bruker 52 kroner per kvadratmeter til vedlikehold. Han mener 100 kroner per kvadratmeter er nødvendig dersom verdiene i byggene skal opprettholdes.

Landsgjennomsnittet landet under ett er ifølge KOSTRA-tall 103 kroner kvadratmeteren.

Fenomenet med etterslep på vedlikehold av kommunale bygg er ikke noe særskilt fenomen for Birkenes, men det er ingen unnskyldning. I det lange løp er det lite gunstig for både brukere og innbyggere at kommunens verdier slites bort.

Det er heller ikke alene politikernes ansvar å snekre sammen et budsjett som tar vare på byggene. Den økonomiske kompetansen til noe slikt ligger i alle vesentlighet hos administrasjonen og rådmannen. Sånn sett er temamøtene en god måte å skape en felles forståelse av morgendagens utfordringer.

Godt vedlikehold er som tidlig innsats på andre områder. Det kan spare kommunen for mye penger i framtida. Selv om det er dyrt å være fattig, er det også dyrt å kjøpe nytt framfor å fikse det gamle.