Byggene forfaller

UTVIKLING: Kommunalsjef Halvor Nes.

Nok en gang ropes det varsku med tanke på vedlikehold av kommunens bygg.

– Med de rammene vi har i dag, klarer vi ikke å ta vare på de verdiene vi har. Dette er ikke noe nytt, og dere har hørt det før, sier samfunnsutviklingssjef Halvor Nes i Birkenes kommune.

Inneværende år har teknisk sektor et budsjett på 1,8 millioner kroner til vedlikehold av kommunens mange bygg. Dette er utgifter til materiell, og lønnsutgifter til personell kommer i tillegg.

– Delt på byggenes areal har vi da 52 kroner til rådighet per kvadratmeter, sier Nes.

Langt under snittet

Tall som kommunene rapporterer inn til KOSTRA viser at Froland har 127 kroner til rådighet. Gjennomsnittet for kommunen i Aust-Agder er 93 kroner per kvadratmeter, og for landet under ett er tallet 103 blanke kronestykker.

– De siste årene har vi redusert utgiftene til vaktmestrene, og vi har redusert på renhold. Likevel klarer vi ikke å få de ressursene vi trenger til å opprettholde standarden. De som går på jobb opplever jevnlig å ikke ha penger til å utbedre ting som de ønsker å gjøre noe med, sier Nes.

Må tenke smart

Politikerne ble orientert om situasjonen onsdag, i et arbeidsmøte i forkant av budsjettarbeidet som starter neste måned. Nes anslår at kommunen trenger 100 kroner per kvadratmeter for å holde bygningsmassen i stand.

– Vi har tenkt på en del ting, og vi bør kanskje være smarte når vi investerer i nye bygg. Noe vi har tenkt på er å sette av penger til 20 års vedlikehold av bygget på et fond, når vi bygger nytt. Slike ting må vi se på, men redder ikke eksisterende bygg, sier han.