Overskudd til slutt

PLUSS: Rådmann Gro Anita Trøan er tilfreds med at kommunens regnskap til slutt endte med positivt fortegn for 2015.

PLUSS: Rådmann Gro Anita Trøan er tilfreds med at kommunens regnskap til slutt endte med positivt fortegn for 2015. ARKIVFOTO.

Kommunen gikk med et overskudd på 2,5 millioner kroner i fjor.

– Det er en gledelig nyhet, og vi er veldig godt fornøyd med at det blir overskudd, sier rådmann Gro Anita Trøan til Birkenes Avisa.

Da det i høst lå mørke skyer over kommuneøkonomien, fryktet Trøan at resultatet kunne ende på minus 14 millioner kroner ved årsskiftet.

– Som de andre kommunene rundt oss, har skatteinngangen vært bedre enn forventet. Men det er ikke bare inntektene som har blitt bedre, og pensjonen som har blitt rimeligere. Vi har også holdt igjen der vi kan holde igjen, sier hun.

Av de 2,5 millionene kroner er 1,5 millioner i budsjettet allerede avsatt til disposisjonsfondet. Resultatet blir dermed én million over budsjettet for 2015. For «Prosjekt Balanse» som tar sikte på å kutte 15 millioner kroner de neste årene, får overskuddet lite å si.

– Vi tar alle gode nyheter med oss, men prosessene som allerede er i gang, påvirkes kun på den måten at det nå ikke blir et tilleggsoppdrag, sier Trøan, og legger til:

– Det er selvsagt bra at vi ikke drar med oss et underskudd videre.

I årets siste kvartal økte skatteinntektene med 1,8 millioner kroner. Integreringstilskuddet økte med 1,1 millioner kroner. Avkastningen på verdipapirer ble forbedret med 1,4 millioner kroner.

Innen driften er det en samlet forbedring på kr 9,9 millioner bedre enn prognosen. Dette gjelder følgende forhold:

  • Ekstraordinært skjønnstilskudd fra staten kr 3,6 millioner (engangstilskudd).
  • Nedjusterte kostnader pensjonskostnader kr 3,6 millioner.
  • Innsparinger og endringer øvrig drift kr 2,7 millioner.