Nytt kunstgress innendørs

KUNSTGRESS: Det er på grusbanen helt sør i idrettsparken det foreligger planer om å bygge kunstgressbane med tak over. Planene er ikke endelig vedtatt i Birkenes idrettslag.

Planlegger innendørs kunstgressbane på Birkeland.

– I ett år har en prosjektgruppe arbeidet med et mandat om å øke treningskapasiteten for fotballen i Birkenes IL. Gruppa mener det lar seg forsvare å bygge kunstgressbane under tak, sier Arve Tønnesen hos idrettslaget.

Saken skal opp på årsmøtet i Birkenes IL mandag kveld. Tønnessen ser ingen grunn til at planene skal stoppes nå. Dersom årsmøtet sier ja til å gå videre med planene, blir det avholdt et ekstraordinært årsmøte senere i år som sier ja eller nei til byggestart.

– Vi fant tidlig ut at det ikke er gunstig å legge varmekabler under kunstgresset. Noe slikt vil koste klubben 400.000 kroner i årlige driftsutgifter, sier Tønnessen.

Ettersom det er vinterstid klubben mangler treningsplass, falt derfor valget på en nøktern stålhall. Det er området helt sør på idrettsplassen som er aktuelt, der det i dag er grusbane.

– Nå bruker idrettslaget 40.000 kroner årlig for å leie plass i Sørlandshallen. Det gir oss én trening i uka på halvannen time. Realiseres hallen, betyr det også noen reduserte utgifter for oss, sier han.

Folkehøgskolen Sørlandet kjører ifølge Tønnessen flere ganger i uke til Sørlandshallen, og en lokal hall bør dermed kunne gi idrettslaget leieinntekter. Dersom årsmøtet sier ja til å gå videre med planene, vil også andre idrettslag bli kontaktet for et eventuelt samarbeid. Tønnessen ser ikke bort fra at det kan bygges skytebane, klatrevegg eller andre tilbud i tilknytting til hallen.

– Vi ønsker å se på muligheten for at andre kan dra nytte av hallen, selv om vårt hovedfokus er å tilrettelegge for fotballen, sier han.

Leveringstid på hallen er rundt fire måneder. Dersom neste vinter blir like snøfattig som årets, er det mulig å oppføre hallen allerede mot slutten av året.

– Det er lite grunnarbeid som er nødvendig, så det skal ikke ta lange tida. Vi mister noen parkeringsplasser, men får muligheter til å gå under tak på store arrangement, sier Tønnessen.

Hallen på idrettsplassen planlegges å være på rundt 3.000 kvadratmeter.

– Vi er veldig godt fornøyd med skissene, og hvordan det kan se ut. Vi har vært gjennom mange ulike alternativer, sier Ragnar Suggelia, og legger til:

– Dette vil øke kapasiteten, og gjøre det mulig å spille fotball hele året.