Nølende til handel

Politikerne usikre om nytten av eiendomskjøp på Strøget.

– Vi har en del boliger fra før som står til nedfalls, så er det virkelig behov for dette kjøpet? Jeg forstår det er slik at kirkekontoret har for lite plass, og da rimer det lite å kjøpe eiendommen, sier Trygve Endresen (H).

Det er et eventuelt kommunalt kjøp av Nordåsveien 2 på Birkeland som får Endresen til å stusse. Eiendommen inneholder i dag kirkekontoret, og to leiligheter i andre etasje. Da saken var oppe til behandling i formannskapet forrige uke, vedtok politikerne å gå videre med planene. Men ikke uten debatt.

– Det er en risiko å kjøpe noe nytt, før du har solgt det gamle. Jeg kunne tenke meg å si ja til kjøp forutsatt at de gamle ble solgt, sier Arnt Olav Furholt (Sp).

Hensikten med å kjøpe eiendommen er for kommunen todelt. De må tilby kirkekontoret kontorplass, og de ønsker å kjøpe mindre leiligheter som skal fase ut større enheter. Teknisk sjef Halvor Nes advarer politikerne på å vente med å kjøpe til de har solgt noe annet.

– Vi har behov for små leiligheter, og har forsøkt å by uten å lykkes. Det er vanskelig å få den porteføljen av boliger som vi ønsker, og dersom vi står stille og venter på å få solgt, får vi utfordringer, sier Nes.

Han påpeker at administrasjonen har sett på ulike løsninger for plassering av kirkekontoret, og kommet fram til at dagens lokalisering er best. Saken avgjøres endelig i kommunestyret 4. mai.