Vurderer kjøp

Kommunen vurderer å kjøpe kirkekontoret.

Det er formannskapet som onsdag 26. april skal ta stilling til om kommunen skal kjøpe Nordåsveien 2. Bygget inneholder i dag kirkekontoret og leiligheter i andre etasje. Eiendommen er ifølge Kartverket eid av Kaja Eiendom AS, som igjen eies av rørleggermester Jarle Håkedal og Knut Arne Rugsland.

– I henhold til boligstrategi er det et ønske fra kommunens side å ha mindre enheter, fleksibiliteten i dette bygget gir rom for minimum to leiligheter i andre etasje, samt kirkekontoret i første etasje. Ved å tilby disse mindre enhetene i andre etasje vil det være muligheter til å avhende andre boenheter som er store, gamle og dyre å vedlikeholde, skriver saksbehandler Vidar Syvertsen i saksfremlegget til politikerne.

Ellers er det sparsommelig med opplysninger. Det foreslås å overføre 3,2 millioner kroner fra 2016-budsjettet til 2017-budsjettet ettersom pengene ikke ble brukt i fjor. Det er ikke angitt hva slags pris eiendommen selges for.