Nå legges planene

ØNSKER INNSPILL: Arealplanlegger Øyvind Raen ønsker innspill på hvordan Birkenes kan bli best mulig. Fram til 12. mai kan innbyggerne komme med innspill på kommuneplanens arealdel.

Du har muligheten til å påvirke kommunens langsiktige utvikling.

– Innbyggerne kan komme med innspill på nesten hva som helst. Det er viktig for oss at folk bryr seg, og sier hva som er viktig for dem for at Birkenes skal være et godt sted å bo, sier arealplanlegger Øyvind Raen i Birkenes kommune.

Det er tid for rullering av kommuneplanens arealdel, den overordnede planen for hvordan kommunen skal utvikles. Sammen med samfunnsdelen utgjør den et viktig verktøy for kommunen.

– Det er viktig med planer, for da får man et lengre perspektiv på hvordan ting skal utvikles i Birkenes. Det er viktig å planlegge slik at vi for eksempel vet at visse områder er avsatt industri, og at vi da ikke etablerer et boligfelt tett inntil. Slik kan vi unngå konflikter i framtida, sier Raen.

Kommuneplanens arealdel er overordnet og strategisk, og ikke særlig rik på detaljer. Den skal forsøke å legge retninga for Birkenes de neste 40 til 50 årene.

– Utbyggere kommer gjerne med sine innspill, men vi ønsker også innspill fra helt vanlige innbyggere. Hva vil gjøre din hverdag enklere? Det kan være innspill på hvilke områder som bør sikres for allmenn ferdsel, hvordan Tovdalselva skal forvaltes, eller helt andre ting, sier Raen, og legger til:

– Det handler ikke bare om bevaring av det som er, men å legge til rette for utbygging av både boliger og industri.

Har du tanker om framtida for Birkenes kan disse sendes inn på kommunens nettsider. Her finner du også eksisterende planer. Dessuten er det bare å ta kontakt med kommuneplanleggeren direkte.

– Fristen for innspill er 12. mai. Vi ønsker en åpen prosess, og vil nok inviterer til minst et informasjonsmøte i løpet av prosessen. Det skal være lett for innbyggerne å komme i kontakt med oss, for det som bestemmes i denne planen har innvirkning på Birkenes lang tid framover. Bygges det er boligfelt, vil det jo være der for alltid, sier Raen.