Nå kommer soldatene

HV: Bjørn Arild Siljebråten.

Heimevernets øvelse Gjallarhorn vil samle 1.200 soldater i Kristiansands-området.

– I rammen av det scenarioet vi har utviklet, vil vi øve territorielle operasjoner. Vi vil samvirke med sivile etater i rammen av det vi kjenner som totalforsvaret. Vi vil drive overvåkning og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur, vi vil også forberede mottak av forsterkninger inn til Kristiansandsområdet. Vi vil være meget synlige i regionen og i bybildet under feltdelen av øvelsen som foregår 8. til 14. juni, sier sjefen for HV-08 oberst Bjørn Arild Siljebråten i en pressmelding.

Fra 8. til 14. juni vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre årets hovedaktivitet i Kristiansandsområdet. HV-soldatene skal under Øvelse Gjallarhorn øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur og spesielt kommunikasjonsinstallasjoner i en tenkt krisesituasjon. Øvelsen er den største og viktigste øvelsen for HV-08 i år. Det er ifølge HV en kompleks øvelse som tar for seg trusler mot flere objekt samtidig. Hensikten med øvelsen er å bedre beredskapen og redusere reaksjonstiden ved en skarp hendelse.