Stor øvelse onsdag

ARKIVFOTO

Onsdag rykker en rekke nødetater inn på Birkeland i forbindelse med en større øvelse.

– Deltakende aktører er Politiet, Sørlandet sykehus, Kristiansand brann og redning, Birkenes kommune, Sivilforsvaret i Vest-Agder, Fylkesmannen i Agder, Heimevernet, frivillige organisasjoner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Scanflex, sier politioverbetjent og beredskapsplanlegger i Agder politidistrikt, Rune Lindtveit og legger til:

– I tillegg er studenter fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen med på øvelsen.

I en pressemelding opplyser han at øvelsens hovedformål er å øve samvirke mellom alle deltakende aktører på og i tilknytning til skadestedet. I tillegg har hver av etatene satt egne spesifikke øvingsmål.

– En liten del av Birkeland sentrum vil bli delvis sperret av under øvelsen, og man vil kunne se noe, synlig politi, brann og helse og samarbeidspartnere, i tillegg til at det vil bli kjørt utrykning. Trafikk vil i hovedsak kunne gå som normalt og det bes om at publikum følger politiets anvisninger sier Lindtveit.

Av hensyn til læringen kan ikke politiet i forkant av øvelsen gå ut med mer detaljer.